×Close bạn đang xem trang tiếng Việt không dấu! Click vào link sau để thấy trang giờ đồng hồ Việt có dấu: Đêm Mưa Nhớ người mẹ


Bạn đang xem: Tuổi 13 con phải xa gia đình

Dem ni nghe tieng mua, bé ngoi day nho meO que nha, me bay gio teo nho nhỏ khong?Tuoi muoi hai bé phai xa gia dinh,Coi cut than mot minh noi xu la nguoi xa.Dem nay nghe nghe tieng mua, long con sao nuc noTui than nhỏ kho, no doi biet nho aiDoi noi troi dau biet den ngay lập tức mai,Nuoc mat nhỏ tuon trao, oi nho me lam sao.:Me oi! me oi! con ước ao sao nam giới thang xua quay ve,De duoc ngoi ben mai am cua tinh thuongDe duoc nghe cau hat me ru con,Trong mai tranh lanh lung nhung tham duom tinh thuong.Qua bao phái mạnh thang troi, doi bao nhieu bien doi,Toc me domain authority hai mau vi dẻo nang dam suongRoi tung dem thiết lập roi them nho thuong,Nuoc mat bé tuon trao, oi nho me lam sao.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Học Hỏi Ngay Cách Trộn Kem Trắng Da Toàn Thân (Body) Cấp Tốc Tại Nhà

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.