Dữ liệu tiêm chủng toàn đái bang

Biểu vật dụng này cho thấy toàn bộ số vắc-xin được tiêm sinh hoạt lucdia2.vnlifornia, theo quận cư trú.

Bạn đang xem: Tổng số người tiêm vaccine ở việt nam


*


Biểu đồ này bao hàm các liều vắc-xin sẽ tiêm và được report cho cơ quan đk tiêm chủng của tè bang. Xác suất tiêm vắc-xin được ước tính dựa trên thông tin hiện có mới nhất từ hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. Gần như ước tính này rất có thể khác với những ước tính của những cơ quan làm chủ tại địa phương. Những ước tính tại địa phương sẽ được xem là chính xác hơn.Tỷ lệ được giới hạn trong mức 95%. Nấc này tương xứng với các yêu cầu report của Trung Tâm kiểm soát và điều hành và phòng Ngừa bệnh dịch lây lan (Centers for Disease Control và Prevention, CDC). Mức này kiêng được những giá trị phi xúc tích và ngắn gọn (như hơn 100%) do các vấn đề nhập dữ liệu.Đối tượng được chủng ngừa một phần là những người dân mới chỉ tiêm một liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Đối tượng được chủng ngừa không thiếu là những người dân đã tiêm nhị liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc vắc-xin Johnson và Johnson.Số liều vắc-xin được tiêm và hỗ trợ trên toàn tiểu bang bao hàm tất cả các liều vắc-xin được phân bổ cho quanh vùng tài phán của tiểu bang lucdia2.vnlifornia cũng giống như Chương Trình thỏa thuận Hợp Tác với bên Thuốc mang lại Cơ Sở âu yếm Dài Hạn (Long Term lucdia2.vnre, LTC) với Chương Trình thỏa thuận hợp tác Hợp Tác với đơn vị Thuốc kinh doanh nhỏ của Trung Tâm kiểm soát và điều hành và phòng Ngừa dịch bệnh lây lan (Centers for Disease Control & Prevention, CDC), lịch trình Trung tâm Thẩm tách bóc của Liên Bang, cơ sở công ty đối tác của Cơ Quan quản lý Tình Huống khẩn cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), cơ sở đối tác của Cơ Quan lucdia2.vni quản Dịch Vụ và Nguồn Lực Y Tế (Health Resources and Services Administration, HRSA). Số liều vắc-xin của chương trình Nhà dung dịch của CDC là một trong những phần trong số liều vắc-xin được cung cấp cho lucdia2.vnlifornia.Dữ liệu này không bao hàm các liều được hỗ trợ cho những đơn vị liên bang sau đây: Cơ Quan thương mại & dịch vụ Y Tế giành cho Thổ Dân domain authority Đỏ, Cơ Quan lucdia2.vni quản Y Tế Cựu Chiến Binh, cỗ Quốc chống và cục Trại Giam Liên Bang.Người được tiêm mũi tăng cường bao hàm bất kỳ ai đã tiêm đầy đủ vắc-xin và được tiêm mũi vác-xin COVID-19 khác từ thời điểm ngày 13 tháng 8 năm 2021. Trong đó bao hàm những fan đã được tiêm liều bức tốc và liều nhân tình sung.Dữ liệu này đang được cập nhật liên tục nhờ kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ vắc-xin bên trên toàn đái bang. Dữ liệu có thể khác với tài liệu được báo cáo bởi các cơ quan y tế có thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.Nếu ko trình báo quận trú ngụ thì sẽ tính mang lại quận tiêm vắc-xin. Biện pháp này vận dụng cho bên dưới 1% hồ sơ chủng ngừa.Tổng số người được tiêm vắc-xin ở cung cấp quận không bởi tổng số tín đồ được tiêm vắc-xin trên toàn đái bang do một số cư dân láng giêng đã được chủng đề phòng tại lucdia2.vnlifornia.

Tình trạng tiêm chủng theo độ tuổi, chủng tộc và dân tộc

Biểu trang bị này hiển thị số mũi tiêm vắc-xin, bao hàm cả mũi tăng cường, cho những nhóm theo tuổi với nhân khẩu học. Việc lựa chọn 1 chủng tộc và dân tộc sẽ cập nhật biểu đồ dùng đường cơ mà không cập nhật biểu trang bị dạng bảng hoặc cột.


<a href=”#”><img alt=”Vaccine Equity by R/E ” src=”https://public.tableau.com/static/images/CO/COVID-19VaccineProgressPivotDashboard/VaccineEquitybyRE/1_rss.png” style=”border: none”></a>


Biểu đồ gia dụng này bao gồm các liều vắc-xin đang tiêm cùng được report cho cơ quan đăng ký tiêm chủng của tè bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được cầu tính dựa trên thông tin hiện có mới nhất từ làm hồ sơ vắc-xin và tài liệu Điều Tra Dân Số. đều ước tính này rất có thể khác với các ước tính của các cơ quan làm chủ tại địa phương. Những ước tính trên địa phương sẽ được coi là đúng mực hơn.Tỷ lệ tiêm vắc-xin mong tính cho một số nhóm, như fan Hawaii bản Địa và bạn Dân Đảo Thái tỉnh bình dương khác và những nhóm số lượng dân sinh đa chủng tộc hoàn toàn có thể không xứng đáng tin cậy. Lý do là vì chưng sự biệt lập giữa cách tích lũy dữ liệu nhân khẩu học trải qua ước tính Điều Tra dân số và cách tích lũy thông tin tại thời gian tiêm chủng.Tỷ lệ được hạn mức 95%. Mức này tương xứng với các yêu cầu report của Trung Tâm kiểm soát điều hành và chống Ngừa dịch bệnh lây lan (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Nấc này kị được các giá trị phi súc tích (như rộng 100%) do những vấn đề nhập dữ liệu.Dữ liệu này không bao hàm các liều được hỗ trợ cho những đơn vị liên bang sau đây: Cơ Quan thương mại dịch vụ Y Tế dành riêng cho Thổ Dân da Đỏ, Cơ Quan lucdia2.vni quản Y Tế Cựu Chiến Binh, bộ Quốc phòng và cục Trại Giam Liên Bang.Đối tượng được chủng ngừa 1 phần là những người mới chỉ tiêm một lần uống vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Đối tượng được chủng ngừa đầy đủ là những người dân đã tiêm nhị liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc vắc-xin Johnson & Johnson. Xác suất số người được xem là tín đồ đã chủng dự phòng trong điểm tứ phân vị phân tách cho số dân trường đoản cú 5 tuổi trở lên trên trong điểm tứ phân vị.Các số từ là một đến 10 sẽ được hiển thị là “Dữ liệu về chủng ngừa và nhóm dân cư bao gồm cả những tù nhân trong cửa hàng cải huấn của tiểu bang.Mỗi bạn chỉ được phân vào một nhóm.

Tình trạng tiêm chủng theo Chỉ Số công bình Vắc-xin và những nhóm khác

Biểu đồ dùng này cho thấy thêm tiến trình tiêm vắc-xin cho các nhóm và cộng đồng mong muốn cấp bách nhất. Quý vị rất có thể xem theo độ tuổi, chủng tộc và dân tộc hoặc Chỉ Số vô tư Vắc-xin (Vaccine Equity Metric, VEM) trên toàn tè bang hoặc theo quận.

Biểu đồ này thực hiện Chỉ Số Địa Điểm mạnh khỏe (Healthy Places Index, HPI) của lucdia2.vnlifornia, bởi vì Liên Minh Y Tế chỗ đông người Nam lucdia2.vnlifornia lập, để tò mò các chỉ số địa phương có tác dụng dự đoán tuổi thọ cùng so sánh những điều khiếu nại của xã hội trên toàn tè bang. Những góc phần tứ HPI là tổng dân số tiểu bang được chia thành các phân khúc thị trường 25% dựa trên các điều kiện liên quan đến mức độ khỏe, bao gồm nhà ở, phương tiện giao thông vận tải và giáo dục.

VEM phối hợp dữ liệu của HPI với các mức điểm từ bỏ Sở Y Tế công cộng lucdia2.vnlifornia (lucdia2.vnlifornia Department of Public Health, CDPH). Mã bưu thiết yếu có phạm vi từ các điều kiện xã hội kém khỏe mạnh hơn trong Góc Phần tư 1 đến những điều kiện cộng đồng khỏe mạnh khỏe hơn vào Góc Phần tứ 4.


*


Tình trạng tiêm chủng theo dữ liệu nguồn về Chỉ Số công bình Vắc-xin. Tài liệu được báo cáo vào Thứ cha và sản phẩm công nghệ Sáu.


Biểu vật này bao hàm các liều vắc-xin sẽ tiêm với được báo cáo cho cơ quan đk tiêm chủng của đái bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được mong tính dựa trên thông tin hiện có tiên tiến nhất từ làm hồ sơ vắc-xin và tài liệu Điều Tra Dân Số. Phần đa ước tính này hoàn toàn có thể khác với đầy đủ ước tính của những cơ quan quản lý tại địa phương. Những ước tính tại địa phương sẽ được coi là đúng mực hơn.Tỷ lệ được giới hạn mức 95%. Nấc này tương xứng với những yêu cầu report của Trung Tâm kiểm soát và điều hành và phòng Ngừa bệnh dịch lây lan (Centers for Disease Control & Prevention, CDC). Mức này né được những giá trị phi xúc tích và ngắn gọn (như rộng 100%) do các vấn đề nhập dữ liệu.Tỷ lệ phần trăm được giám sát dựa trên dữ liệu nhóm người dân từ công tác Điều Tra cộng Đồng Hoa Kỳ Giai Đoạn 2015-2019. Dữ liệu về nhóm người dân được hiển thị phần đa là nhóm người dân đủ đk (từ 5 tuổi trở lên).Dữ liệu này không bao hàm các liều được cung cấp cho các đơn vị liên bang sau đây: Cơ Quan dịch vụ Y Tế giành riêng cho Thổ Dân domain authority Đỏ, Cơ Quan làm chủ Y Tế Cựu Chiến Binh, cỗ Quốc chống và cục Trại Giam Liên Bang.Đối tượng được chủng ngừa một phần là những người dân mới chỉ tiêm một liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Đối tượng được chủng ngừa khá đầy đủ là những người đã tiêm nhị liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc vắc-xin Johnson & Johnson. Phần trăm số người được tính là fan đã chủng đề phòng trong góc phần tứ chia mang lại số dân tự 5 tuổi trở lên trên trong góc phần tư.Dữ liệu về chủng ngừa với nhóm dân cư bao hàm cả các tù nhân trong các đại lý cải huấn của đái bang.

Xem thêm: Hình Ảnh Nước Mắt Rơi Đau Khổ Trong Nỗi Cô Đơn, Buồn Bã, Tổng Hợp Hình Ảnh Giọt Nước Mắt Buồn Rơi, Cô Đơn


*

Chọn hình ảnh để chuyển cho phiên phiên bản tương tác của phiên bản đồ. tình trạng tiêm chủng theo dữ liệu nguồn về mã bưu chính


Bản vật chủng ngừa COVID-19 này theo mã bưu chính. Quý vị cũng rất có thể tìm góc phần tứ VEM cho từng quận. Phần tô color lucdia2.vnm càng sáng sủa thì phần trăm những tín đồ đã được chủng phòng ngừa càng lucdia2.vno.


Dữ liệu của tiểu bang

Các lucdia2.vn mắc, lucdia2.vn tử vong, nhập viện với xét nghiệm bên trên toàn tè bang và quận, bao gồm theo chứng trạng tiêm vắc-xin, giới tính và tuổi tác


Dữ liệu công bình sức khỏe

COVID-19 đã tác động như cố nào mang lại các xã hội khác nhau trên toàn đái bang


Dữ liệu cùng công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về report dữ liệu COVID-19 của lucdia2.vnlifornia


Đường dây nóng và tin tức địa phương share trên social Trường Học an ninh Cho tất cả Mọi fan Chủng ngừa tại tất cả 58 Quận an toàn Hơn trên Nơi thao tác lucdia2.vn Notify (lucdia2.vn Thông Báo) My Turn
lucdia2.vnlifornia for Alllucdia2.vnlifornia Department of Public Health on Facebooklucdia2.vnlifornia Department of Public Health on Twitter
Đường dây nóng report thông tin về đại dịch COVID-19
1-833-422-4255
Thứ Hai-Thứ Sáu 8 giờ đồng hồ sáng-8 giờ tối, lắp thêm Bảy-Chủ Nhật 8 giờ sáng-5 giờ đồng hồ chiều
lucdia2.vnlifornia Department of Public Health on Facebook lucdia2.vnlifornia Department of Public Health on Twitter
lucdia2.vn.govSở Y Tế Công CộngPhòng Tin Tức của Thống ĐốcKhả Năng Tiếp CậnChính Sách Bảo MậtPhản hồiĐăng ký để biểu quyếtTrang Web thừa nhận của tổ chức chính quyền Tiểu Bang lucdia2.vnliforniaAccessibility certifilucdia2.vntion