[Tính Năng] Trận Hình Tinh Linh

Thân chào Fantizen thân mến !

Tính năng Tinh Linh trong Lục Địa 2 giúp các chiến binh gia tăng chiến lực cho nhân vật.

 

I. Hướng Dẫn:

♦ Tại giao diện màn hình chọn T.Thành → Tinh Linh đề vào giao diện.

 

II. Quy Tắc:

1. Tinh Linh:

♦ Tinh Linh trưởng thành ảnh hưởng đến thuộc tính tăng, trưởng thành càng cao, thuộc tính thêm càng cao.

♦ Tinh Linh mặc đủ trang bị có thể tiến hành tăng bậc, tăng bậc sẽ tăng thuộc tính Tinh Linh.

♦ Tinh Linh trạng thái ra trận sẽ tăng 100% thuộc tính nhân vật.

♦ Tinh Linh trạng thái nghỉ ngơi tăng 30% thuộc tính nhân vật.

2. Trang Bị Tinh Linh:

♦ Trang bị Tinh Linh: Tăng thuộc tính Tinh Linh, mỗi Tinh Linh mặc được 6 trang bị.

♦ Tăng bậc Tinh Linh: Mặc đủ 6 trang bị có thể tăng bậc, tăng bậc sẽ tăng thuộc tính Tinh Linh.

♦ Tăng sao Tinh Linh: Ảnh hưởng đến trưởng thành của Tinh Linh, số sao càng cao giá trị trưởng thành càng cao.

 

3. Kỹ Năng Tinh Linh:

♦ Đat cấp yêu cầu 80 tính năng sẽ mở.

♦ Mỗi Tinh Linh ban đầu được nhận 2 ô kỹ năng, và có nhận được thêm nhiều ô kỹ năng thông qua tăng bậc.

♦ Ô kỹ năng có thể học kỹ năng Tinh Linh. 

♦ Mỗi Tinh Linh tối đa học được 5 kỹ năng chủ động.

♦ 2 kỹ năng bất kỳ có thể thông qua Dung Hợp để nhận kỹ năng cao hơn.

♦ Lượt dung hợp càng nhiều tỷ lệ nhận được kỹ năng càng cao.

♦ Sau khi dung hợp thành công, kỹ năng dung hợp sẽ mất.

♦ Sách kỹ năng Dung Hợp có thể mua tại Shop.

4. Trận Tinh Linh:

♦ Đạt cấp yêu cầu 75 sẽ mở tính năng Trận Tinh Linh.

♦ Bố trí Tinh Linh không xuất chiến trong Trận sẽ tăng chiến lực cho nhân vật.

♦ 1 Tinh Linh chỉ được đặt trong 1 vị trí.

♦ Dựa theo thứ tự chỉ định bố trận sẽ mở kỹ năng Trận.

♦ Mỗi Trận có thể tăng cấp, nhận được càng nhiều vị trí và thuộc tính Trận.

Chúc các Fantizen chơi game vui vẻ !

===============================

Lục Địa 2 - Game nhập vai phong cách chuẩn Hàn Quốc

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ:  https://nap.lucdia2.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/lucdia2/

Group: https://bitly.com.vn/PGcAE

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140