Tình bằng có chiếc trống cơm trắng Khen ai khéo vỗ Ố mấy bông mà buộc phải bông Ố mấy bông mà cần bông Một bọn tang tình con xít Một đàn tang tình bé xít Ố mấy lội, lội, lội sông Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai Đôi nhỏ mắt ố mấy lim dim Đôi nhỏ mắt ố mấy lim dim Một bè bạn tang tình con nhện Ô ố ô ô mấy giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi tìm, em thương nhớ ai Duyên nợ khách tang bồng Duyên nợ khách tang bồng...


Bạn đang xem: Trống cơm ♫ nhạc thiếu nhi tình bằng có cái trống cơm


Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Truyện Tranh Kích Thích Đêm Khuya Dành Cho Người Lớn, Chuyện Đêm Khuya Dành Cho Người Lớn

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.