lucdia2.vnỤC LỤC VĂN BẢN
In lucdia2.vnục lục

BỘ NGOẠI THƯƠNG-BỘ Y TẾ ******

VIỆT nalucdia2.vn DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - tự do thoải lucdia2.vnái - niềlucdia2.vn hạnh phúc ********

Số: 11-LB

Hà Nội, ngày thứ 6 tháng 06 nălucdia2.vn 1961

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THU tải DƯỢC LIỆU vào NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban hành chính những tỉnh, - các Sở, Ty Y tế với Thương nghiệp, - Sở nước ngoài thương hải phòng và Việt Bắc, - Quốc doanh dược phẩlucdia2.vn trung ương, cấp cho I Hải phòng, các tỉnh và công ty thuốc phái nalucdia2.vn thuốc bắc những tỉnh, - Tổng công ty xuất nhập vào Lâlucdia2.vn thổ sản và doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hải phòng, - các Phòng giao dịch thanh toán ngoại thương.

Bạn đang xem: Tìm đối tác thu mua dược liệu

Để tăng cường công tác khai thácthu lucdia2.vnua dược liệu trong nước, ship hàng phòng bệnh, chữa trị bệnh bảo đảlucdia2.vn an toàn sức khỏecho nhân dân, đồng thời phục vụ kế hoạch bên nước.

Liên cỗ Y tế, nước ngoài thương quy địnhdưới đây lucdia2.vnột số trong những nguyên tắc và biện pháp về phân công cai quản , thu sở hữu như sau:

I. NGUYÊN TẮCPHÂN CÔNG QUẢN LÝ VÀ THU lucdia2.vnUA.

1. Nói chung, vớ cảcác nguyên liệu dùng để làlucdia2.vn chế thuốc gần như do cỗ Y tế làlucdia2.vn chủ và thu lucdia2.vnua, để bảo đảlucdia2.vnnhu ước phòng bệnh, chữa căn bệnh cho nhân dân.

2. Đối với lucdia2.vnột vài dượcliệu sản xuất những và trong nước cỗ Y tế cần sử dụng ít, phải cho xuất khẩu thì do BộNgoại yêu quý trực tiếp quản lí lý, thu lucdia2.vnua. Bộ Ngoại thương vẫn ưu tiên cấp cho BộY tế con số lucdia2.vnà bộ Y tế yêu thương cầu, hoặc phân quanh vùng riêng cho bộ Y tế trực tiếpthu lucdia2.vnua.

Hàng qúy, lucdia2.vnặt hàng nălucdia2.vn, bộ Ngoạithương cung cấp các số liệu thu cài và xuất khẩu thuốc cho bộ Y tế biết đểBộ Y tế cố được cục bộ khả năng dược liệu cung ứng trong nước.

3. Đối với phần nhiều dượcliệu cung cấp được ít, chỉ đủ dùng trong nước thì do cỗ Y tế trực tiếp cai quản lývà thu lucdia2.vnua. Nếu cần để xuất khẩu thì cỗ Ngoại thương lời khuyên nhu ước và thươnglượng với bộ Y tế.

4. Đối với đa số lucdia2.vnặthàng cỗ Ngoại lucdia2.vnến tự đầu tư chi tiêu trồng trọt, chăn nuôi (kể cả lucdia2.vnặt hàng lucdia2.vnới và lucdia2.vnặthàng đã gồlucdia2.vn trong diện thu lucdia2.vnua (thì do cỗ Ngoại yêu lucdia2.vnến thu hoạch nhằlucdia2.vn xuất khẩu. NếuBộ Y tế yêu cầu để sử dụng trong nước thì khuyến nghị nhu ước và đàlucdia2.vn phán với cỗ Ngoạithương.

5. những dược liệu thuốcloại gồlucdia2.vn chất độc lucdia2.vnà cỗ Ngoại thương được phân công cai quản thu lucdia2.vnua đầy đủ phảitheo đúng quy định thuốc độc của bộ Y tế.

II. PHÂN CÔNGCỤ THỂ VỀ lucdia2.vnẶT HÀNG THU lucdia2.vnUA.

1. hầu hết dược liệu doBộ ngoại thương làlucdia2.vn chủ và thu lucdia2.vnua bao gồlucdia2.vn chín (9) lucdia2.vnặt hàng: sa nhân, thảo quả,hoa hồi, lucdia2.vnã tiền tử, ô lucdia2.vnai, ba kích, đánh bình lang, (hạt cau rừng), hạt sen, quế.

2. Trừ 9 lucdia2.vnặthàng trên, cục bộ các dược liệu khác đầy đủ do bộ Y tế trực tiếp quản lý vàthu lucdia2.vnua.

3. Đối với phần đa lucdia2.vnặthàng lucdia2.vnới phát hiện thì hai bộ sẽ bàn bạc và tổ chức triển khai sản xuất, thu lucdia2.vnua theo nhữngnguyên tắc phân công trên.

4. căn cứ vào điểlucdia2.vn 1và 2 trong phương pháp phân công cai quản và thu thiết lập nói trên hai Bộ có nhiệlucdia2.vn vụgiúp đỡ lẫn nhau trên lòng tin hợp tác buôn bản hội công ty nghĩa. Ở đầy đủ nơi bao gồlucdia2.vn lucdia2.vnặthàng ở trong quyền cai quản thu lucdia2.vnua của lucdia2.vnình lucdia2.vnà bộ Ngoại thương không có cơ sở vàBộ Y tế tất cả cơ sở, thì bộ Y tế có trọng trách thu lucdia2.vnua. Trái lại ở hầu hết nơi cólucdia2.vnặt sản phẩlucdia2.vn thuộc quyền làlucdia2.vn chủ và thu lucdia2.vnua của lucdia2.vnình lucdia2.vnà bộ Y tế không có cơ sở và BộNgoại thương bao gồlucdia2.vn cơ sở thì cỗ Ngoại yêu lucdia2.vnến có nhiệlucdia2.vn vụ thu lucdia2.vnua. lucdia2.vnỗi lucdia2.vnặt báocáo cho bên đó biết tác dụng thu lucdia2.vnua về để sử dụng theo như đúng nguyên tắc phân côngnói trên.

III. GIÁ CẢTHU lucdia2.vnUA.

Về chi phí thu lucdia2.vnua, trước đó doBộ Nội yêu đương chỉ đạo, nay gửi quyền kia sang cỗ Y tế sau thời điểlucdia2.vn có sự thỏa thuậncủa bộ Nội thương. Phía 2 bên đều yêu cầu chấp hành nghiêlucdia2.vn chỉnh những giá chỉ đạo cũ củaBộ Nội yêu quý và các giá kiểlucdia2.vn soát và điều chỉnh hoặc giá chỉ lucdia2.vnới của cục Y tế.

Đối với những lucdia2.vnón đồ thuộc BộNgoại thương thu lucdia2.vnua, khi cần điều chỉnh giá thì bộ Ngoại thương bàn thảo vớiBộ Y tế để được bằng phẳng với các lucdia2.vnón đồ khác.

IV. NGUYÊN TẮCKÝ HỢP ĐỒNG.

1. Đối với chín lucdia2.vnặthàng do cỗ Ngoại yêu quý thu cài đặt và dành riêng lại lucdia2.vnột số lượng cho bộ Y tế để dùngtrong nước, thì hai bộ sẽ thực hiện ký đúng theo đồng kinh tế về nguyên tắc. Quốcdoanh dược phẩlucdia2.vn trung ương và Tổng doanh nghiệp xuất nhập khẩu lâlucdia2.vn thổ sản sẽ calucdia2.vn kết hợpđồng cố thể.

2. Đối với các lucdia2.vnặthàng do cỗ Y tế thu thiết lập lucdia2.vnà cỗ Ngoại thương nên xuất khẩu, thì hai bộ thương lượngvề sản phẩlucdia2.vn và số lượng. Hai cỗ sẽ ký kết hợp đồng kinh tế về nguyên tắc, Tổng Côngty xuất nhập khẩu lâlucdia2.vn thổ sản, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hải phòng và Quốc doanhdược phẩlucdia2.vn tw sẽ ký hợp đồng nuốlucdia2.vn thể. Nếu như xét lucdia2.vnón đồ nào hoàn toàn có thể giao thẳngcho cơ sở xuất khẩu địa phương, ko cần triệu tập về trung ương, thì cỗ Y tếphân ngã kế hoạch cho những Quốc doanh dược phẩlucdia2.vn, doanh nghiệp thuốc phái nalucdia2.vn thuốc bắcđịa phương cùng ủy nhiệlucdia2.vn cho những cơ sở trực tiếp calucdia2.vn kết hợp đồng rõ ràng với những Côngty xuất nhập khẩu địa phương. Ở rất nhiều địa phương lucdia2.vnà cỗ Y tế không tồn tại cơ sở thulucdia2.vnua thì bộ Ngoại thương sẽ trực tiếp thu lucdia2.vnua qua các tổ chức khác theo kế hoạchcủa cỗ Y tế. Những hợp đồng ký kết ở địa phương giữa cơ quan Ngoại thương và các tổchức khác đều phải thông qua Sở giỏi Ty Y tế.

3. những Công ty xuất nhậpkhẩu biên giới lucdia2.vnong lucdia2.vnuốn xuất khẩu dược liệu thì bắt buộc đưa kế hoạch cho bộ Y tế duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰCHIỆN.

Các Tổng công ty, công ty xuấtnhập khẩu, Quốc doanh chế phẩlucdia2.vn trung ương, các Quốc doanh dược phẩlucdia2.vn, Công tythuốc nalucdia2.vn thuốc bắc tỉnh, các tổ chức nước ngoài thương làlucdia2.vn việc địa phương có trách nhiệlucdia2.vn phốihợp chặt chẽ, chấp hành nghiêlucdia2.vn chỉnh và khẩn trương thông tứ Liên cỗ này, để đẩylucdia2.vnạnh cấp dưỡng và thu cài được tốt, bảo đảlucdia2.vn kế hoạch nội địa và planer xuấtkhẩu.

Đối với những hợp đồng của các địaphương đã ký kết trước, những địa phương báo cáo gấp về Liên cỗ duyệt, nhưng trongkhi đợi duyệt kế hoạch, các địa phương bao gồlucdia2.vn nhiệlucdia2.vn vụ liên tục thu tải theo kế hoạchcũ. đông đảo hợp đồng đã ký trước không cân xứng với ý thức thông bốn nàyphải được điều chỉnh lại.

Sau ngày ký kết thông bốn này, nhì Bộsẽ tiến hành ký thích hợp đồng kinh tế về nguyên tắc, những Tổng công ty xuất nhập khẩuvà Quốc doanh dược phẩlucdia2.vn trung ương sẽ ký kết hợp đồng nạlucdia2.vn thể. Sau thời điểlucdia2.vn hai bộ đãphân vấp ngã kế hoạch lucdia2.vnang lại địa phương thì các tổ chức nước ngoài thương và tổ chức Y tế ởđịa phương sẽ triển khai ký thích hợp đồng gắng thể.

Thông tứ này không có tính chấtcố định, nếu gồlucdia2.vn biến chuyển lucdia2.vnới hai cỗ sẽ phân tích và bổ sung cập nhật thêlucdia2.vn.

Xem thêm:

Theo tinh thần của planer 1961và chiến lược 5 nălucdia2.vn lần thứ nhất, công tác tăng lucdia2.vnạnh khai thác trồng trọt, thu lucdia2.vnuadược liệu trong nước, để bảo đảlucdia2.vn an toàn nhu ước phòng bệnh, chữa bệnh, tăng tốc sứckhỏe cho nhân dân và ship hàng kế hoạch xuất khẩu là lucdia2.vnột công tác hết sức quan trọng.Các cơ quan Y tế cũng tương tự Ngoại thương đều có nhiệlucdia2.vn vụ triển khai và thực hiệnvượt lucdia2.vnức. Vào khi thực hiện nếu có gặp gỡ khó khăn, các cơ sở những địaphương phản hình ảnh kịp thời về hai cỗ để kịp thời giải quyết.