Excel mang đến lucdia2.vn 365 Excel mang lại lucdia2.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này bộc lộ cú pháp bí quyết và cách dùng hàm PI trong lucdia2.vn Excel.

Bạn đang xem: Số Pi Trong Excel Chi Tiết

Mô tả

Trả về số 3,14159265358979, là số pi hằng số toán học, với độ chính xác đến 15 chữ số.

Cú pháp

PI()

Cú pháp hàm PI không tồn tại đối số nào:

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, dìm F2 và tiếp nối nhấn Enter. Nếu như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Bán kính

3

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PI()

Trả về số pi.

3,141592654

=PI()/2

Trả về số pi chia cho 2.

Xem thêm: Top 5 Mặt Nạ Cho Da Trắng Mịn, 8 Loại Mặt Nạ Dưỡng Da Trắng Hồng Tự Nhiên

1,570796327

=PI()*(A3^2)

Diện tích hình tròn có bán kính được miêu tả tại A3.

28,27433388


*
*
*

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?


Phát triển các tài năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia lucdia2.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
lucdia2.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer và IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © lucdia2.vn 2022