Hướng dẫn giải bài bác tập ôn thời điểm cuối năm phần đại số, sách giáo khoa toán 9 tập hai. Nội dung bài xích giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần đại số gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2


Lý thuyết

1. Chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

2. Chương II – Hàm số bậc nhất

3. Chương III – Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn

4. Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0)). Phương trình bậc nhì một ẩn

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập Ôn thời điểm cuối năm phần Đại số

lucdia2.vn reviews với các bạn đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần đại số cửu kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2 của bài xích tập ôn thời điểm cuối năm phần đại số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 131 sgk Toán 9 tập 2

Xét những mệnh đề sau:

I. (sqrt left( – 4 ight).left( – 25 ight) = sqrt – 4 .sqrt – 25) ;

II. (sqrt left( – 4 ight).left( – 25 ight) = sqrt 100)


III. (sqrt 100 = 10)

IV. (sqrt 100 = pm 10)

Những mệnh đề như thế nào là sai? hãy lựa chọn câu trả lời đúng trong số câu A, B, C, D bên dưới đây:

A. Chỉ bao gồm mệnh đề $I$ sai;

B. Chỉ gồm mệnh đề $II$ sai;

C. Những mệnh đề $I$ và $IV$ sai;

D. Không có mệnh đề như thế nào sai.

Bài giải:


Chọn C vì:

Mệnh đề $I$ sai vì không tồn tại căn bậc nhị của số âm.

Mệnh đề $IV$ sai vì (sqrt100 = 10) (căn bậc nhì số học)

Các mệnh đề $II$ với $III$ đúng.

2. Giải bài xích 2 trang 131 sgk Toán 9 tập 2

Rút gọn các biểu thức:

(M = sqrt 3 – 2sqrt 2 – sqrt 6 + 4sqrt 2 )


(N = sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 )

Bài giải:

Ta có:

(eqalign – left )

Ta có:

(eqalign& N = sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 cr& Rightarrow N^2 = left( sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 ight)^2 cr& = 2 + sqrt 3 + 2sqrt left( 2 + sqrt 3 ight)left( 2 – sqrt 3 ight) + 2 – sqrt 3 cr& = 4 + 2sqrt 4 – 3 = 6 cr )


Vì (N > 0) phải (N^2 = 6 ⇒ N = sqrt6).

Vậy (N = sqrt 2 + sqrt 3 + sqrt 2 – sqrt 3 = sqrt 6 ).

3. Giải bài xích 3 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Giá trị của biểu thức (2left( sqrt 2 + sqrt 6 ight) over 3sqrt 2 + sqrt 3 ) bằng

(A) (2sqrt 2 over 3); (B) (2sqrt 3 over 3)

(C) $1$; (D)(4 over 3)

Hãy chọn câu trả lời đúng.


Bài giải:

Ta có:

(eqalign& 2left( sqrt 2 + sqrt 6 ight) over 3sqrt 2 + sqrt 3 = 2left( sqrt 2 + sqrt 6 ight).sqrt 2 over (3sqrt 2 + sqrt 3 ) .sqrt 2 cr& = 2left( 2 + 2sqrt 3 ight) over 3.sqrt left( 2 + sqrt 3 ight).2 = 2left( 2 + 2sqrt 3 ight) over 3.sqrt 4 + 2sqrt 3 cr& = 2left( 2 + 2sqrt 3 ight) over 3.sqrt left( sqrt 3 ight)^2 + 2sqrt 3 .1 + 1^2 = 4left( 1 + sqrt 3 ight) over 3.sqrt left( 1 + sqrt 3 ight)^2 cr& = 4left( 1 + sqrt 3 ight) over 3left( 1 + sqrt 3 ight) = 4 over 3 cr )

⇒ Chọn lời giải D.

4. Giải bài 4 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Nếu (sqrt 2 + sqrt x = 3) thì (x) bằng:

(A) (1); (B) (sqrt7);

(C) (7); (D) (49)

Hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Bài giải:

Ta có: (sqrt 2 + sqrt x = 3) . Vì chưng hai vế hồ hết dương, ta bình phương nhị vế

(left( sqrt 2 + sqrt x ight)^2 = 3^2 Leftrightarrow 2 + sqrt x = 9)

(Leftrightarrow sqrt x = 7 Leftrightarrow left( sqrt x ight)^2 = 7^2 Leftrightarrow x = 49)

⇒ Chọn giải đáp D.

5. Giải bài bác 5 trang 132 sgk Toán 9 tập 2


Chứng minh rằng cực hiếm của biểu thức sau không nhờ vào vào biến:

(left( 2 + sqrt x over x + 2sqrt x + 1 – sqrt x – 2 over x – 1 ight).xsqrt x + x – sqrt x – 1 over sqrt x )

Bài giải:

ĐKXĐ: (0 0) cùng (a ≠ 1))

Ta có:

(left( 2 + sqrt x over x + 2sqrt x + 1 – sqrt x – 2 over x – 1 ight).xsqrt x + x – sqrt x – 1 over sqrt x )

(= left< 2 + a over a^2 + 2 ma + 1 – a – 2 over a^2 – 1 ight>.a^3 + a^2 – a – 1 over a)

(= left< left( 2 + a ight)left( a – 1 ight) – left( a – 2 ight)left( a + 1 ight) over left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight) ight>.left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight) over a)

( = 2 ma over left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight).left( a + 1 ight)left( a^2 – 1 ight) over a=2)

Vậy quý giá của biểu thức đã chỉ ra rằng $2$ với không phụ thuộc vào quý hiếm của thay đổi $x$.

6. Giải bài xích 6 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = ax + b) .Tìm (a) và (b), biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn nhu cầu một trong số điều kiện sau:

a) Đi qua nhị điểm (A(1; 3)) cùng (B(-1; -1)).

b) tuy nhiên song với mặt đường thẳng (y = x + 5) và trải qua điểm (C(1; 2)).

Bài giải:

Gọi ((d)) là thứ thị hàm số (y = ax + b)

a) vì (A(1; 3) in (d)) buộc phải (3 = a + b)

Vì (B(-1; -1) in (d)) nên (-1 = -a + b)

Ta bao gồm hệ phương trình: (left{ matrixa + b = 3 hfill cr – a + b = – 1 hfill cr ight.)

Giải hệ phương trình ta được: (a = 2; b = 1)

b) vì ((d): y = ax + b) tuy vậy song với con đường thẳng ((d’): y = x + 5) phải suy ra:

(a = a’ = 1)

Ta được ((d): y = x + b)

Vì (C (1; 2) in(d): 2 = 1 + b ⇔ b =1)

Vậy (a = 1; b = 1)

7. Giải bài xích 7 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Cho hai tuyến đường thẳng:

(y = (m + 1)x + 5 ) (d1)

(y = 2x + n) (d2)

Với quý giá nào của (m) với (n) thì:

a) ((d_1)) trùng cùng với ((d_2))?

b) ((d_1)) giảm ((d_2))?

c) ((d_1)) tuy vậy song với ((d_2))?

Bài giải:

a) ((d_1) equiv (d_2)) khi còn chỉ khi:

(left{ matrixm + 1 = 2 hfill cr n = 5 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = 1 hfill cr n = 5 hfill cr ight.)

b) ((d_1)) cắt ((d_2)) (⇔ m + 1 ≠ 2 ⇔ m ≠ 1)

c) ((d_1)parallel (d_2))

(Leftrightarrow left{ matrixm + 1 = 2 hfill cr n e 5 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = 1 hfill cr n e 5 hfill cr ight.)

8. Giải bài bác 8 trang 132 sgk Toán 9 tập 2

Chứng minh rằng khi (k) vắt đổi, các đường trực tiếp ((k + 1)x – 2y = 1) luôn luôn đi qua 1 điểm rứa định. Tìm kiếm điểm cố định đó.

Bài giải:

♦ giải pháp 1:

Trong phương trình biểu diễn các đường thẳng ((k + 1)x – 2y = 1), ta dìm thấy: lúc (x = 0) thì (y=-frac12) với tất cả (k)

Điều này chứng minh rằng những đường thẳng bao gồm phương trình:

((k + 1)x – 2y = 1) luôn luôn luôn đi qua điểm cố định và thắt chặt (I) tất cả tọa độ (left( 0; – 1 over 2 ight)forall k in R)

♦ cách 2:

Gọi (M(x_0;, y_0)) là điểm cố định thuộc đồ dùng thị hàm số. Khi ấy ta có:

(eginarraylleft( k + 1 ight)x_0 – 2y_0 = 1;;forall ;k in R\Leftrightarrow kx_0 + x_0 – 2y_0 = 1;forall ;k in R\Leftrightarrow kx_0 = 1 – x_0 + 2y_0;;;forall ;k in R\Leftrightarrow left{ eginarraylx_0 = 0\1 – x_0 + 2y_0 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx_0 = 0\y_0 = – frac12endarray ight.\ Rightarrow Mleft( 0; – dfrac12 ight).endarray)

Vậy đường thẳng sẽ cho luôn luôn đi qua điểm (Mleft( 0; – dfrac12 ight)) với đa số (k in R.)

9. Giải bài xích 9 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình:

a) (left{ matrix = 13 hfill cr 3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

b) (left{ matrix3sqrt x – 2sqrt y = – 2 hfill cr 2sqrt x + sqrt y = 1 hfill cr ight.)

Bài giải:

a) (left{ matrix2 mx + 3left ight.)

♦ Trường hợp (y ≥ 0), ta có:

(left{ matrix y ight ight.)

( Leftrightarrow left{ matrix2 mx + 3y = 13 hfill cr m9x – 3y = 9 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix11 mx = 22 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left = 13 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix2 mx – 3y = 13 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix2 mx – 3y = 13 hfill cr– 9 mx + 3y = – 9 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix– 7 mx = 4 hfill cr3 mx – y = 3 hfill cr ight.)

(Leftrightarrowleft{ matrixx = – 4 over 7 hfill cry = – 33 over 7 hfill cr ight. )

Vậy (x = – 4 over 7;y = – 33 over 7) là nghiệm của hệ phương trình

Vậy phương trình gồm 2 cặp nghiệm: ((2; 3)) và (left( – 4 over 7; – 33 over 7 ight))

b) Đặt (X = sqrt x) (với (X ≥ 0)); (Y = sqrt y) (với (Y ≥ 0))

Khi đó:

(left{ matrix3sqrt x – 2sqrt y = – 2 hfill cr2sqrt x + sqrt y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow (2)left{ matrix3 mX – 2Y = – 2 hfill cr2 mX + Y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix3 mX – 2Y = – 2 hfill cr4 mX + 2Y = 2 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix7 mX = 0 hfill cr2X + Y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixX = 0 hfill crY = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixsqrt x = 0 hfill crsqrt y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixx = 0 hfill cry = 1 hfill cr ight. )

Vậy ((0; 1)) là nghiệm của hệ phương trình.

10. Giải bài 10 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình:

a) (left{ matrix2sqrt x – 1 – sqrt y – 1 = 1 hfill cr sqrt x – 1 + sqrt y – 1 = 2 hfill cr ight.)

b) (left{ matrixleft( x – 1 ight)^2 – 2y = 2 hfill cr 3left( x – 1 ight)^2 + 3y = 1 hfill cr ight.)

Bài giải:

a) (left{ matrix2sqrt x – 1 – sqrt y – 1 = 1 hfill cr sqrt x – 1 + sqrt y – 1 = 2 hfill cr ight.)

Đặt (X = sqrt x – 1) (điều kiện (X ≥ 0))

(Y = sqrt y – 1) (điều khiếu nại (Y ≥ 0))

Thay vào phương trình ta được:

(eqalign{& left{ matrix2X – Y = 1 hfill crX + Y = 2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix3 mX = 3 hfill crX + Y = 2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixX = 1 hfill crY = 1 hfill cr ight. cr& Leftrightarrow left{ matrixsqrt x – 1 = 1 hfill crsqrt y – 1 = 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx – 1 = 1 hfill cry – 1 = 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left matrixx = 2 hfill cry = 2 hfill cr ight. cr )

Vậy ((2;2)) là nghiện của hệ phương trình.

b) (left{ matrixleft( x – 1 ight)^2 – 2y = 2 hfill cr 3left( x – 1 ight)^2 + 3y = 1 hfill cr ight.)

Đặt (X = (x – 1)^2)(điều khiếu nại (X ≥ 0))

( left{ matrixleft( x – 1 ight)^2 – 2y = 2 hfill cr3left( x – 1 ight)^2 + 3y = 1 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left{ matrixX – 2y = 2 hfill cr3 mX + 3y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix– 3 mX + 6y = – 6 hfill cr3 mX + 3y = 1 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrix9y = – 5 hfill crX – 2y = 2 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left{ matrixy = – 5 over 9 hfill crX = 8 over 9 hfill cr ight. )

Ta gồm (left( x – 1 ight)^2 = X = 8 over 9 Leftrightarrow x – 1 = pm sqrt 8 over 9 = pm 2sqrt 2 over 3)

Với (x – 1 = 2sqrt 2 over 3 Leftrightarrow x = 2sqrt 2 over 3 + 1)

Với (x – 1 = – 2sqrt 2 over 3 Leftrightarrow x = 1 – 1sqrt 2 over 3)

Vậy hệ phương trình bao gồm hai nghiệm:

(left( 1 + 2sqrt 2 over 3; – 5 over 9 ight)) và (left( 1 – 2sqrt 2 over 3; – 5 over 9 ight))

11. Giải bài bác 11 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Hai kệ sách có (450) cuốn. Nếu gửi (50) cuốn từ bỏ giá thứ nhất sang giá lắp thêm hai thì số sách sinh sống giá trang bị hai sẽ bởi (4 over 5) số sách ở giá vật dụng nhất. Tính số sách thuở đầu trong mỗi giá

Bài giải:

Gọi (x) (cuốn) là số sách sống giá lắp thêm nhất; (y) (cuốn) là số sách làm việc giá thứ hai thời gian ban đầu. Điều kiện( x) với (y) nguyên dương.

Hai kệ sách có (450) cuốn phải ta có: (x+y=450).

Nếu chuyển (50) cuốn từ giá đầu tiên sang giá trang bị hai thì số sách sinh sống giá lắp thêm hai sẽ bởi (4 over 5) số sách ở giá trước tiên nên ta có: (y + 50 = 4 over 5left( x – 50 ight))

Ta có phương trình: (left{ matrixx + y = 450 hfill cr y + 50 = 4 over 5left( x – 50 ight) hfill cr ight.)

Giải hệ phương trình, ta được (x = 300; y = 150).

Vậy số sách ban đầu ở giá vật dụng $I$ là (300) cuốn, ngơi nghỉ giá thiết bị $II$ là (150) cuốn

12. Giải bài bác 12 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Quãng con đường (AB) tất cả một đoạn lên dốc lâu năm (4km) cùng một đoạn xuống dốc lâu năm (5km). Một fan đi xe đạp điện từ (A) mang đến (B) không còn (40) phút cùng đi trường đoản cú (B) về (A) hết (41) phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc thời điểm đi và về như nhau). Tính gia tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc.

Bài giải:

Gọi (x) (km/h) và vận tốc của xe đạp điện lúc lên dốc cùng (y) (km/h) là gia tốc xe đạp lúc xuống dốc. Điều khiếu nại (x > 0, y > 0)

Người đi xe đạp điện từ (A) mang lại (B) không còn (40) phút cần ta có: (4 over x + 5 over y = 40 over 60)

Người đó đi từ (B) về (A) hết (41) phút bắt buộc ta có: (5 over x + 4 over y = 41 over 60)

Ta tất cả phương trình: (left{ matrix4 over x + 5 over y = 40 over 60 hfill cr 5 over x + 4 over y = 41 over 60 hfill cr ight.)

Giải hệ phương trình, ta được (x =12; y = 15)

Vậy tốc độ xe đánh đấm lúc lên dốc là (12) km/h cùng xuống dốc là (15) km/h

13. Giải bài 13 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Xác định thông số (a) của hàm (y = ax^2), hiểu được đồ thị của nó đi qua điểm (A(-2; 1)). Vẽ thứ thị của hàm số đó.

Bài giải:

Gọi ((P)) là đồ gia dụng thị hàm số (y = ax^2)

Vì (A(-2;1) in(P)): (y = ax^2) nên: (1 = a(-2)^2 ⇔ 4a = 1 ⇔ a = 1 over 4)

Vậy ta có hàm số (y = 1 over 4x^2)

Vẽ đồ vật thị hàm số (y = 1 over 4x^2)

– Tập xác minh (D =R)

– bảng báo giá trị:

$x$-2-1012
(y = 1 over 4x^2)1(1 over 4)0(1 over 4)1

– Vẽ đồ thị:

*

14. Giải bài xích 14 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Gọi (fx_f1, m fx_f2) là hai nghiệm của phương trình (f3fx^f2- m fax m - m fb m = m f0). Tổng (fx_f1 + m fx_f2) bằng:

(A). ( – a over 3); (B). (a over 3)

(C). (b over 3); (D). (- b over 3)

Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng.

Bài giải:

Vì (x_1) và (x_2) là nhị nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn

(3x^2 – ax + b = 0 Rightarrow S = x_1 + x_2 = a over 3)

⇒ Chọn lời giải B.

15. Giải bài 15 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Hai phương trình (x^2 + ax + 1 = 0)và (x^2 – m x m – m a m = m 0) bao gồm một nghiệm thực bình thường khi (a) bằng:

$(A). 0 ; (B). 1 ; (C). 2 ; (D). 3$

Hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Bài giải:

Giả sử (x_0) là nghiệm chung của nhì phương trình, thì (x_0) cần là nghiệm của hệ:

(left{ matrixx_0^2 + ax_0 + 1 = 0(1) hfill cr x_0^2 – x_0 – a = 0(2) hfill cr ight.)

Lấy (1) trừ mang lại (2), ta được:

(left( a + 1 ight)left( x + 1 ight) = 0 Leftrightarrow left{ matrixa + 1 = 0 hfill crx + 1 = 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixa = – 1 hfill crx = – 1 hfill cr ight.)

– cầm cố (a = -1) vào (2), ta được: (x_0^2 – x_0 + 1 = 0)

Giải phương trình ta được phương trình vô nghiệm

Vậy một số loại trường vừa lòng (a = -1)

– cố (x_0 = -1) vào (2), ta có (a =2)

Khi kia hai phương trình vẫn cho tất cả nghiệm bình thường (x_0 = -1)

⇒ Chọn câu trả lời C.

16. Giải bài xích 16 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Giải các phương trình:

a) (2x^3 – m x^2 + m 3x m + m 6 m = m 0) ;

b) (xleft( x m + m 1 ight)left( x m + m 4 ight)left( x m + m 5 ight) m = m 12)

Bài giải:

a) Ta có:

( eqalign& 2x^3 – x^2 + 3x + 6 = 0 \& Leftrightarrow 2 mx^3 + 2 mx^2 – 3 mx^2 – 3 mx + 6 mx + 6 = 0 \& Leftrightarrow 2 mx^2left( x + 1 ight) – 3 mxleft( x + 1 ight) + 6left( x + 1 ight) = 0 \& Leftrightarrow left( x + 1 ight)left( 2 mx^2 – 3 mx + 6 ight) = 0 \& Leftrightarrow left< matrixx + 1 = 0 hfill \2 mx^2 – 3 mx + 6 = 0 hfill cr ight. cr )

Giải phương trình (x + 1 = 0) ta được (x = -1)

Giải phương trình (2x^2 – 3x m + m 6 m = m 0)

Vậy phương trình có một nghiệm (x = -1).

(Delta = left( – 3 ight)^2 – 4.2.6 = 9 – 48 & xleft( x + 1 ight)left( x + 4 ight)left( x + 5 ight) = 12 cr& Leftrightarrow left< xleft( x + 5 ight) ight>left< left( x + 1 ight)left( x + 4 ight) ight> = 12 cr& Leftrightarrow left( x^2 + 5 mx ight)left( x^2 + 5 mx + 4 ight) = 12 cr )

Đặt (x^2 + m 5x m + m 2 m = m y) ta có: (left( y m - m 2 ight)left( y m + m 2 ight) m = m 12 m Leftrightarrow m y^2 = m 16 m Leftrightarrow m y m = m pm m 4)

– với (y = 4), giải (x^2 + m 5x m + m 2 m = m 4) ta được:

(x_1,2 = – 5 pm sqrt 33 over 2)

Với (y = -4), giải (x^2 + m 5x m + m 2 m = m – 4) ta được

(x_3 = m – 2; m x_4 = m – 3)

Vậy tập nghiệm (S = left – 2; – 3; – 5 pm sqrt 33 over 2 ight\)

17. Giải bài xích 17 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Một lớp học bao gồm (40) học viên được xếp ngồi phần lớn nhau trên những ghế băng. Nếu ta ngắn hơn (2) ghế băng thì từng ghế sót lại phải xếp thêm (1) học sinh. Tính số ghế băng thời điểm đầu.

Bài giải:

Gọi (x) (chiếc) là số ghế băng thời gian đầu. Điều kiện: (x) nguyên dương. Lúc đó số học viên chia hầu hết trên mỗi ghế băng là (40 over x) (học sinh)

Nếu ngắn hơn (2) ghế dài thì số ghế băng sót lại là ((x – 2)) chiếc. Khi đó mỗi ghế tất cả (left( 40 over x + 1 ight)) học viên ngồi.

Ta có phương trình:

(left( x – 2 ight)left( 40 over x + 1 ight) = 40 Leftrightarrow x^2 – 2 mx = 80 = 0)

Giải phương trình ta được: (x_1 = 10) (thỏa mãn); (x_2 = -8) (loại)

Vậy số băng thuở đầu là (10) chiếc.

18. Giải bài 18 trang 133 sgk Toán 9 tập 2

Cạnh huyền của một tam giác vuông bởi (10cm). Nhì cạnh góc vuông gồm độ dài ra hơn kém nhau (2cm). Tính độ dài những cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Xem thêm: Phản Xạ Xuống Sữa Là Gì - Phản Xạ Xuống Sữa Khi Bú Mẹ

Bài giải:

Gọi (x) ((cm)) cùng (y) ((cm)) lần lượt là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông. Trả sử (x > y). Điều kiện: (x > 0; y > 0)

Hai cạnh góc vuông tất cả độ dài thêm hơn nữa kém nhau (2cm) yêu cầu ta có: (x-y=2)

Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng (10cm) buộc phải ta có: (x^2 + y^2 = 10^2 )

Ta có hệ phương trình:

(left{ matrixx – y = 2 hfill crx^2 + y^2 = 10^2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx – y = 2 hfill crx^2 + y^2 = 100 hfill cr ight.)

Giải hệ phương trình, ta được: (x = 8; y = 6)

Vậy nhì cạnh góc vuông có độ dài là (8) ((cm)) với (6) ((cm))

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 cùng với giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 131 132 133 sgk toán 9 tập 2!

“Bài tập nào khó đã có lucdia2.vn“


This entry was posted in Toán lớp 9 & tagged bài xích 1 trang 131 sgk toán 9 tập 2, bài xích 1 trang 131 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 10 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 10 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 11 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài bác 11 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 12 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài bác 12 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 13 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 13 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 14 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài bác 14 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 15 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài bác 15 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 16 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài bác 16 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 17 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 17 trang 133 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 18 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài xích 2 trang 131 sgk toán 9 tập 2, bài 2 trang 131 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 3 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài xích 3 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 4 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài xích 4 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài 5 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài xích 5 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài xích 6 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài bác 6 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài 7 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài 7 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài 8 trang 132 sgk toán 9 tập 2, bài 8 trang 132 sgk Toán 9 tập 2, bài bác 9 trang 133 sgk toán 9 tập 2, bài 9 trang 133 sgk Toán 9 tập 2.