Website lucdia2.vn là sân chơi giải trí cho tất cả những người yêu công nghệ và con kiến thức. Là nơi đem lại những hiểu biết, đa số tin tức tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, điện tự động, technology thông tin, viễn thông và thông tin lẫn nhau những thành tựu kỹ thuật bắt đầu nhất. Để né những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn sự việc liên quan lại đến chủ yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm chỗ trao đổi giao thương mua bán các sản phẩm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài xích phải tất cả nguồn dẫn nếu chưa hẳn là biến đổi của bạn..