MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Luật số: /202.../QH15

DỰ THẢO

DỰ ÁN

LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Căn cứ Hiếnpháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta ngày 28 mon 11 năm 2013;

Quốc hộiban hành Luật thay đổi giới tính.

Bạn đang xem: Chuyển đổi giới tính diễn ra như thế nào?

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạmvi điều chỉnh

Luật này pháp luật vềquyền và nhiệm vụ của người đổi khác giới tính; điều kiện, hồ nước sơ, giấy tờ thủ tục đốivới người ý kiến đề xuất can thiệp y học để thay đổi giới tính; điều kiện, hồ nước sơ,thủ tục đối với tổ chức, cá thể thực hiện xác định tâm lý, can thiệp y học tập đểchuyển đổi giới tính; thừa nhận là người chuyển đổi giới tính để chuyển đổi giấytờ hộ tịch.

Điều 2. Lý giải từ ngữ

Trong lao lý này,các từ ngữ sau đây được phát âm như sau:

1. Fan đề nghị chuyển đổi giớitính là người dân có giới tính sinh học trả thiện, tự thấy mình có nhận diệngiới khác với nam nữ sinh học hiện tại có, đề nghị cơ quan bao gồm thẩm quyền côngnhận là người thay đổi giới tính.

2. Người đổi khác giới tính làngười đề nghị chuyển đổi giới tính được cơ quan bao gồm thẩm quyền công nhận là ngườichuyển đổi giới tính theo phương pháp tại qui định này.

3. Can thiệp y học để chuyển đổigiới tính là bài toán một người tiêu dùng nội ngày tiết tố sinh dục và/hoặc phẫu thuậtngực và/hoặc phẫu thuật thành phần sinh dục với ước muốn chuyển đổi một phần hoặctoàn bộ cơ thể đang gồm giới tính sinh học hoàn thiện sang nam nữ khác phùhợp với dấn diện giới của họ.

4. Giới tính sinh học hoàn thiệnlà giới tính khi sinh của một tín đồ đã được khẳng định là nam tốt nữ dựa trên sựhoàn chỉnh về cả nhiễm sắc thể, cơ sở sinh dục trong và thành phần sinh dụcngoài.

5. Nhận diện giới(hay nói một cách khác là bạn dạng dạng giới) là câu hỏi tự cảm nhận của một tín đồ về câu hỏi họlà nam tốt nữ.

6. Nỗi buồn giới là sự việc khôngthoải mái hay sốt ruột gây ra bởi sự khác biệt giữa dìm diện giới của một ngườivới giới tính khi hiện ra của họ.

7. Nội huyết tố sinh dục là nộitiết tố nam vì chưng tinh hoàn tiết ra (androgen) và nữ là vì buồng trứng ngày tiết ra(estrogen).

8. Người cô quạnh làngười hiện tại đang không tồn tại quan hệ hôn nhân theo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 3. Qui định cơ bản của biến đổi giớitính

1. Bảo đảm an toàn cho người đổi khác giới tính được sống thật vớigiới tính mà họ mong muốn.

2. Triển khai can thiệp y học để đổi khác giới tính trên cơsở từ nguyện của tín đồ đề nghị biến hóa giới tính.

3. Không kỳ thị, sáng tỏ đối xử đối với người chuyển đổi giớitính và gia đình họ.

4. Tôn trọng và bảo đảm thực hiện nay quyền của người chuyển đổigiới tính

5. Việc chỉnh sửa thông tin hộ tịch của người biến đổi giớitính sau khoản thời gian được công nhận giới tính mới sẽ không làm chuyển đổi các quyền vànghĩa vụ dân sự mà bạn đó có trước lúc chỉnh sửa thông tin, cũng tương tự những quyềnvà nghĩa vụ từ quan tiền hệ hôn nhân và gia đình, bao hàm cả việc nhận nuôi connuôi.

Điều 4. Quyền và nhiệm vụ của bạn chuyển đổigiới tính

1.Quyền của người biến hóa giới tính

a)Được kiến nghị công nhận là người biến hóa giới tính nhưng không sẽ phải thựchiện can thiệp y học để đổi khác giới tính; việc thực hiện can thiệp y học đểchuyển đổi giới tính là trọn vẹn tự nguyện;

b)Được tư vấn, cung ứng về trọng điểm lý, y tế trước, trong và sau khi thực hiện can thiệpy học tập để đổi khác giới tính;

c)Được tôn trọng, đảm bảo an toàn danh dự, nhân phẩm,uy tín, đời sống riêng tư, kín đáo cá nhân, kín đáo gia đình và các quyền riêngtư khác của người biến đổi giới tính;

d)Được quyền đăng ký thay đổi giấy tờ hộ tịch sau khoản thời gian được công nhận là tín đồ chuyểnđổi giới tính;

đ) Được bảo vệ quyền học tập,lao hễ và hòa nhập gia đình, xóm hội sau thời điểm thực hiện can thiệp y học để chuyểnđổi giới tính;

e)Không bị tóm gọn buộc cần triệt sản lúc phẫu thuật phần tử sinh dục, trừ trường thích hợp tự nguyện;

g)Được bảo đảm quyền kết duyên theo nam nữ mới sau khi được công nhận là fan chuyểnđổi giới tính;

h)Được bảo đảm an toàn các quyền không giống theo hiện tượng của Hiến pháp với pháp luật.

2. Nhiệm vụ của bạn chuyểnđổi giới tính

a)Tham gia tứ vấn, cung ứng tâm lý y tế trước, trong và sau khoản thời gian thực hiện can thiệpy học để chuyển đổi giới tính;

b)Tích cực, dữ thế chủ động học tập, lao động, hòa nhập gia đình, xã hội sau khoản thời gian thựchiện can thiệp y học tập để chuyển đổi giới tính;

c)Thực hiện các nghĩa vụ không giống theo phép tắc của Hiến pháp và pháp luật.

Điều5. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Kỳ thị, khác nhau đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bạolực so với người có ý muốn muốn biến hóa giới tính, người biến hóa giớitính.

2. Cản trở, gây cực nhọc khăn so với việc can thiệp y học để chuyểnđổi giới tính.

3. Tận dụng người chuyển đổi giới tính để mua bán người, bóclột mức độ lao động, xâm hại tình dục hoặc có các hành vi trái điều khoản khác.

4. Triệt sản khi phẫu thuật bộ phận sinh dục mà người đó khôngđồng ý.

5. Bắt buộc người đổi khác giới tính nghỉ ngơi học, thôi việc vìlý do đổi khác giới tính.

6. Tiết lộ thông tin, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, kín gia đình màkhông được người biến hóa giới tính đồng ý.

7. Tiến hành can thiệp y học để biến hóa giới tính khi cánhân, tổ chức triển khai chưa đủ điều kiện

8. Tận dụng việc thay đổi giới tính để trốn tránh các nghĩavụ pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỀNGHỊ CAN THIỆP Y HỌC ĐỂ CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Điều 6. Điều kiệnđối cùng với người kiến nghị sử dụng nội tiết tố sinh dục để chuyển đổi giới tính

1. Gồm giới tính sinh học hoàn thiện.

2. Bao gồm nhận diện giới khác với giớitính sinh học hiện nay có.

3. Từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lựchành vi dân sự đầy đủ. Đối với những người từ đầy đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phải gồm sựđồng ý của cha, người mẹ hoặc tín đồ giám hộ hòa hợp pháp.

4. Là bạn độc thân.

5. Gồm đủ sức khỏe về tinh thần và thểchất, ko chống hướng dẫn và chỉ định điều trị nội huyết tố sinh dục.

Điều 7. Điều kiện so với ngườiđề nghị phẫu thuật ngực hoặc phẫu thuật bộ phận sinh dục để thay đổi giới tính

1. Đáp ứng điều kiện quy định tại những khoản 1, 2,và 4 Điều 6 giải pháp này.

2. Từ đầy đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dânsự đầy đủ.

3. Đã chữa bệnh nội ngày tiết tố sinh dục liên tục trongthời gian 01 năm, trừ trường đúng theo phẫu thuật ngực từ nữ sang nam.

4. Gồm đủ sức mạnh về tâm thần và thểchất, ko chống chỉ định và hướng dẫn phẫu thuật ngực hoặc bộ phận sinh dục.

Điều 8. Hồ nước sơ,thủ tục so với người ý kiến đề nghị sử dụng nội ngày tiết tố sinh dục để chuyển đổi giớitính

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị sử dụng nội ngày tiết tố sinh dục đểchuyển thay đổi giới tính, bao gồm:

a) Đơn kiến nghị sử dụng nội tiết tố sinh dục nhằm chuyểnđổi giới tính.

b) Bảnsao có xác thực hoặc phiên bản sao tất cả xuất trình phiên bản chính để đối chiếu một trongcác sách vở sau: hộchiếu, minh chứng nhân dân, thẻ căn cướccông dân hoặc cung ứng mã số địnhdanh cá nhân.

c) Giấyxác nhấn tình trạng hôn nhân gia đình theo điều khoản của pháp luật.

2. Thủtục kiến nghị sử dụng nội máu tố sinh dục để chuyển đổi giới tính:

a) Ngườiđề nghị thực hiện nội ngày tiết tố sinh dục để chuyển đổi giới tính nộp 01 (một) cỗ hồsơ theo điều khoản tại khoản 1 Điều này tại cơ sở y tế đã được phép điều trị nộitiết tố sinh dục để đổi khác giới tính.

b) Saukhi đón nhận đầy đủ hồ sơ luật tại khoản 1 Điều này, khám đa khoa thực hiệnkhám sức khỏe để khẳng định người đó gồm giới tính sinh học hoàn thiện, bao gồm đủ sứckhỏe về tâm thần và thể chất, ko chống hướng dẫn và chỉ định điều trị nội ngày tiết tố sinh dục, thành lậpHội đồng xác minh giới tính để xác minh người đề nghịchuyển đổi giới tính tất cả nhận diện gồm giới tính khác nam nữ hiện có.

c) Saukhi khẳng định người ý kiến đề xuất sử dụng nội máu tố sinh dục đảm bảo an toàn đủ điều kiệnquy định trên Điểm b Khoản này, bệnh dịch viện tiến hành việc điều trị nội tiết tốsinh dục cho tất cả những người đề nghị. Ngôi trường hợp cần yếu điều trị nội máu tố sinh dụccho tín đồ đề nghị, cơ sở y tế phải vấn đáp bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

3. Bộtrưởng cỗ Y tế nguyên lý Mẫu đơn đề xuất quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

Điều9. Hồ nước sơ, thủ tục đối với người đề nghị phẫu thuật ngực hoặc phẫu thuật bộ phậnsinh dục để biến hóa giới tính

1. Hồ sơ đề xuất phẫu thuật ngực hoặc phẫu thuậtbộ phận sinh dục để biến hóa giới tính bao gồm:

a) Đơn kiến nghị phẫu thuật ngực hoặc phẫu thuật mổ xoang bộphận sinh dục để thay đổi giới tính;

b) Cácgiấy tờ luật tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều 8 mức sử dụng này, trừ ngôi trường hợpđã chữa bệnh nội huyết tố sinh dục để chuyển đổi giới tính theo điều khoản tại Điểmc Khoản này;

c) Giấyxác nhận đã điều trị nội máu tố sinh dục trong thời gian liên tục 01 năm củaBệnh viện đã điều động trị nội ngày tiết tố sinh dục, trừ trường thích hợp phẫu thuậtngực từ bạn nữ sang nam.

2. Thủtục đề xuất phẫu thuật ngực hoặc phần tử sinh dục để biến đổi giới tính:

a) Ngườiđề nghị mổ xoang ngực hoặc phẫu thuật bộ phận sinh dục để biến đổi giớitính nộp 01 (một) cỗ hồ sơ theo cách thức tại khoản 1 Điều này tại bệnh viện đãđược phép phẫu thuật mổ xoang ngực hoặc phẫu thuật bộ phận sinh dục để thay đổi giớitính.

b) Saukhi chào đón đầy đầy đủ hồ sơ dụng cụ tại khoản 1 Điều này, bệnh viện thực hiệnviệc khám sức mạnh để xác minh người ý kiến đề nghị có nam nữ sinh học hoàn thiện, cóđủ sức khỏe và không có chống hướng đẫn phẫu thuật ngực hoặc phẫu thuật bộ phậnsinh dục, ra đời Hội đồng xác minh giới tính để xác định người đề nghị biến đổi giới tính tất cả nhận diện về nam nữ khác giới tínhhiện có.

c) Saukhi xác định người ý kiến đề xuất đủ những điều khiếu nại theo giải pháp tại Điểm b Khoản này,Bệnh viện tiến hành việc phẫu thuật cho những người đó. Trường hợp cấp thiết phẫuthuật, cơ sở y tế phải vấn đáp bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

3. Bộtrưởng cỗ Y tế phương tiện Mẫu đơn đề nghị quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

Chương III

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰCHIỆN XÁC ĐỊNH TÂM LÝ, CAN THIỆP Y HỌC ĐỂ CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Điều 10. Điều kiện so với bệnh viện được phépđiều trị nội máu tố sinh dục để đổi khác giới tính

1. Là cơ sở y tế chuyên khoa nội, nội tiết, sản khoahoặc nam giới học; cơ sở y tế đa khoa tất cả chuyên khoa nội, nội tiết, sản hoặc phái nam học;bệnh viện chuyên khoa nhi đã được cấp thủ tục phép chuyển động theo biện pháp củapháp pháp luật về khám bệnh, chữa trị bệnh.

2. Có bs có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữabệnh liên quan đến chữa bệnh nội huyết tố với đã được huấn luyện và giảng dạy chuyên về điều trịnội tiết tố để thay đổi giới tính.

Điều 11. Điều kiện đối với bệnh viện được phépphẫu thuật để thay đổi giới tính

1. Bệnh viện được phép phẫu thuật ngực nhằm chuyểnđổi giới tính khi đáp ứng đủ các đk sau đây:

a) Là khám đa khoa chuyên khoa thẩm mỹ; bệnh viện đakhoa tất cả khoa phẫu thuật tạo thành hình thẩm mỹ hoặc phẫu thuật tạo nên hình đã có cấpGiấy phép vận động theo nguyên tắc của lao lý về khám bệnh, chữa trị bệnh.

b) Có bác sỹ có chứng chỉ hành nghề thăm khám bệnh, chữabệnh về phẫu thuật tạo nên hình hoặc phẫu thuật tạo thành hình thẩm mỹ và làm đẹp và đã làm được đào tạochuyên về phẫu thuật mổ xoang ngực để biến hóa giới tính.

2. Khám đa khoa được phép phẫu thuật thành phần sinh dụcđể đổi khác giới tính khi đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Là bệnh dịch viện tất cả khoa phẫu thuật tạo ra hình, tiếtniệu hoặc nội tiết, sản hoặc nam học sẽ được cấp chứng từ phép hoạt động theo quyđịnh của pháp luật về thăm khám bệnh, chữa trị bệnh.

c) Có bác sỹ có chứng từ hành nghề đi khám bệnh, chữabệnh về phẫu thuật chế tạo hình hoặc phẫu thuật chế tạo ra hình thẩm mỹ và làm đẹp và đã được đào tạochuyên về phẫu thuật thành phần sinh dục để thay đổi giới tính.

Điều 12. Hồ nước sơ, giấy tờ thủ tục đề nghị chất nhận được Bệnhviện được phép tiến hành can thiệp y học tập để biến hóa giới tính

1. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị chất nhận được điều trị nội tiết tố sinhdục hoặc phẫu thuật mổ xoang ngực hoặc phẫu thuật bộ phận sinh dục để đổi khác giớitính;

b) bạn dạng sao Giấy phép hoạt động của Bệnh viện;

c) bản kê khai nhân sự của bệnh viện được phép điềutrị nội huyết tố sinh dục hoặc phẫu thuật mổ xoang ngực hoặc phẫu thuật thành phần sinh dụcđể chuyển đổi giới tính.

2. Thủ tục chất nhận được thực hiện nay can thiệp y học tập đểchuyển thay đổi giới tính:

a) bệnh viện đề nghị chất nhận được điều trị nộitiết tố sinh dục hoặc mổ xoang ngực hoặc phẫu thuật thành phần sinh dục để chuyểnđổi nam nữ gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo cơ chế tại khoản 1 Điều này đến cỗ Ytế hoặc Sở Y tế theo thẩm quyền cấp thủ tục phép hoạt động.

b) vào thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày nhấn đủ hồsơ, cỗ Y tế hoặc Sở Y tế buộc phải tổ chức đánh giá hồ sơ và bổ sung cập nhật phạm vi hoạt độngchuyên môn về chữa bệnh nội ngày tiết tố sinh dục hoặc phẫu thuật mổ xoang ngực hoặc phẫu thuậtbộ phận sinh dục để biến hóa giới tính cho bệnh viện. Trường thích hợp không chophép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm thẩmđịnh hồ nước sơ, bộ Y tế hoặc Sở Y tế phải điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơsở khám bệnh, trị bệnh.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế cơ chế Mẫu đơn đề xuất chophép điều trị nội tiết tố sinh dục, phẫu thuật ngực hoặc phẫu thuật thành phần sinhdục để đổi khác giới tính.

Điều 13. Quy định chuyên môn để thừa nhận diện giớikhác với giới tính sinh học trả thiện

1. Đối với những người từ đầy đủ 16 tuổi trở lên bao gồm ít nhất02 trong các dấu hiệu tâm lý nhận diện người dân có giới tính khác nam nữ hiệncó sau đây:

a) Sự không thống nhất đặc trưnggiữa trải nghiệm, biểu hiện giới cùng các điểm lưu ý giới tính thiết yếu (bộ phận sinhdục) hoặc phụ (các bộ phận khác trừ phòng ban sinh dục);

b) ao ước muốn trẻ khỏe để bay khỏiđặc điểm giới tính;

c) mong muốn khỏe mạnh về những đặcđiểm của nam nữ khác;

d) mong mỏi muốn khỏe mạnh được đối xửnhư người dân có giới tính khác;

g) Có niềm tin mãnh liệt về cảmxúc và phản ứng nổi bật của một giới tính khác;

h) bao gồm bức bối giới hoặc phiền muộngiới bởi vì nhận diện giới khác với giới tính sinh học hiện nay có.

2. Cơ sở y tế được phép can thiệp y học nhằm chuyểnđổi nam nữ phải ra đời Hội đồng xác minh giới tính để thừa nhận diện fan đề nghịchuyển thay đổi giới tính tất cả giới tính không giống với nam nữ sinh học hoàn thành xong hiệncó. Yếu tố của Hội đồng về tối thiểu là 02 người, bao gồm bác sĩ vai trung phong thần,chuyên gia chổ chính giữa lý, dường như có thể gồm mời thêm chuyên gia có kinh nghiệm tay nghề tốithiểu 05 năm thao tác trong nghành nghề liên quan đến người biến đổi giới tính.

Hội đồng phải bảo đảm an toàn có tài năng sử dụng tiêu chuẩnICD phiên phiên bản hiện hành để chẩn đoán; có công dụng chẩn đoán các vấn đề trọng tâm thầnvà minh bạch với nỗi buồn giới; có kiến thức và kĩ năng về tham vấn cùng trịliệu trung ương lý; có kiến thức về nhấn diện giới, phiền não giới liên quan đến ngườichuyển đổi giới tính.

3. Hội đồng xác minh giới tính review tâm lý ngườiđề nghị chuyển đổi giới tính và theo dõi thường xuyên trong thời hạn 06 tháng, xácnhận người dân có đề nghị đổi khác giới tính gồm hoặc không tồn tại nhận diện giới khácvới giới tính sinh học hoàn thành xong hiện có.

4. Sau 06 tháng, cơ sở y tế được phép khám chữa nộitiết tố sinh dục để biến hóa giới tính chứng thực người đề nghị thay đổi giớitính gồm nhận diện giới không giống với nam nữ sinh học hoàn thành xong trên cửa hàng kếtluận của Hội đồng xác minh giới tính.

5. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế quy định chi tiết về Hội đồngxác định giới tính; nội dung đánh giá tâm lý khẳng định người ý kiến đề nghị chuyển đổigiới tính có nhận diện giới khác giới tính hiện có trước lúc can thiệp y học đểchuyển đổi giới tính; tư vấn tâm lý trước, trong và sau khoản thời gian can thiệp để chuyểnđổi giới tính.

Điều 14. Quy định trình độ về khám chữa nội tiếttố sinh dục để chuyển đổi giới tính

1. Việc điều trị nội máu tố sinh dục để chuyển đổigiới tính yêu cầu được thực hiện tương đối đầy đủ theo công việc sau đây:

a) Trao đổi với người đề nghị đổi khác giới tínhvề phương châm muốn đạt được, tiểu sử từ trước sức khoẻ của fan đó.

b) xét nghiệm lâm sàng cùng cận lâm sàng để xác minh ngườiđề nghị chuyển đổi giới tính đảm bảo an toàn sức khoẻ và không tồn tại chống chỉ định và hướng dẫn vớiđiều trị nội huyết tố sinh dục.

c) tư vấn cho cá thể yêu cầu biến hóa giới tínhvề các biến hóa tích rất và tiêu cực trong quá trình điều trị, đặc trưng về sứckhoẻ sinh sản; các nguy cơ có thể xảy ra trong quy trình điều trị; phía dẫnlựa lựa chọn phác vật dụng điều trị phù hợp với sức khỏe và mong ước của tín đồ đề nghịchuyển đổi giới tính.

d) Lập hồ sơ điều trị để theo dõi liên tục các vềsức khoẻ qua các lần thăm khám và có tác dụng xét nghiệm chu trình để nhận xét hiệu quảvà theo dõi công dụng phụ.

đ) trao đổi với chuyên gia tâm lý, bác sỹ phẫu thuậtvề phương pháp nội máu tố sinh dục đang áp dụng trên người kiến nghị chuyển đổigiới tính để kiểm soát và điều chỉnh liều sử dụng phù hợp.

2. Bác sỹ chỉ định điều trị nội ngày tiết tố sinh dụccho bạn đề nghị biến đổi giới tính tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năngđáp ứng nội ngày tiết tố sinh dục của người điều trị. Nội tiết tố sinh dục được kê đơnphải được cung cấp giấy đăng ký lưu hành dung dịch theo biện pháp của điều khoản về dược.Việc điều trị theo hướng dẫn trình độ chuyên môn do bộ trưởngBộ Y tế ban hành.

3. Địnhkỳ 03 tháng một lượt hoặc theo kế hoạch hẹn của chưng sĩ điều trị, người đề xuất chuyểnđổi giới tính đề nghị tới khám khám nghiệm tại cơ sở y tế đang điều trị nội tiết tốsinh dục để đảm bảo cơ thể đáp ứng và có tiến triển với câu hỏi điều trị. Bệnhviện cần ghi rất đầy đủ các lần và kết quả điều trị vào hồ sơ theo lao lý tạiĐiểm d Khoản 1 Điều này.

5.Bộ trưởng cỗ Y tế quy định cụ thể thi hành các khoản 1, 2, 3 Điều này.

Điều15. Quy định chuyên môn về phẫu thuật mổ xoang ngực hoặc phẫu thuật bộ phận sinh dục để chuyểnđổi giới tính

1. Việcphẫu thuật ngực hoặc phẫu thuật thành phần sinh dục để thay đổi giới tính phảiđược triển khai đầy đủ các bước sau đây:

a) Giảithích cho người đề nghị biến hóa giới tính về các phương thức phẫu thuật, ưuđiểm, nhược điểm của từng phương pháp; công dụng và các rủi ro, biến bệnh củatừng phương pháp;

b) Lậphồ sơ bệnh án, planer điều trị, tái khám với theo dõi thời hạn trong tương lai;

c) Khámlâm sàng và cận lâm sàng để xác minh người đề nghị thay đổi giới tính đủ sứckhoẻ đảm bảo an toàn phẫu thuật với chống chỉ định và hướng dẫn với phẫu thuật;

d) Trườnghợp biến hóa giới tính từ nam giới sang nữ: Điều trị nội tiết tố sinh dục 01 (một)năm rồi bắt đầu phẫu thuật ngực bằng biện pháp đặt ốp ngực hoặc cấy ghép mỡ chảy xệ tựthân; phẫu thuật phần tử sinh dục: cắt bỏ dương vật, cắt bỏ tinh hoàn, chế tác hìnhâm đạo, âm vật, âm hộ;

đ) Trườnghợp biến đổi giới tính từ chị em sang nam: mổ xoang ngực bằng biện pháp cắt ngực,tạo hình khuôn ngực nam giới; phẫu thuật phần tử sinh dục: cắt bỏ tử cung,buồng trứng và ống dẫn trứng, tái tạo thành niệu đạo kết hợp với tăng kích thướcdương vật, phẫu thuật cắt bỏ âm đạo, sinh sản hình bìu, ghép ghép mô nhân tạo gâycương cứng xuất xắc tinh hoàn nhân tạo.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế quy định cụ thể Khoản 1 Điềunày.

Điều 16. Quan tâm sức khỏe mang đến người đổi khác giới tính sau khoản thời gian đã canthiệp y học tập để đổi khác giới tính

1. Bệnhviện đã triển khai can thiệp y học để đổi khác giới tính cho người chuyển đổigiới tính hoặc chuyên viên tâm lý thỏa mãn nhu cầu điều kiện hiện tượng tại lao lý này thựchiện hỗ trợ tư vấn tâm lý cho người đã chuyển đổi giới tính.

2. Ngườiđã tiến hành can thiệp y học tập để chuyển đổi giới tính tiến hành tái khám định kỳđể kiểm tra và theo dõi tác dụng phẫu thuật, sức khoẻ tổng quát, quan tâm chuyênkhoa máu niệu cùng sản phụ khoa, tầm kiểm tra ung thư nếu cần.

3. Ngườiđã biến đổi giới tính được tiếp tục bảo trì điều trị nội tiết tố sinh dục saukhi đã biến đổi giới tính tại các bệnh viện đã có phép chữa bệnh nội ngày tiết tốsinh dục để biến hóa giới tính.

ChươngIV

CÔNG NHẬN LÀ NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI GIỚITÍNH ĐỂ nỗ lực ĐỔI GIẤY TỜ HỘ TỊCH

Điều17. Điều kiện công nhận là người thay đổi giới tính

Người đề nghị biến đổi giới tính được công nhậnlà người chuyển đổi giới tính khi đáp ứng một trong số điều khiếu nại sau đây:

PA1: 1. Tín đồ đề nghị thay đổi giới tính khôngthực hiện can thiệp y học tập để biến đổi giới tính đượcHội đồng khẳng định giới tính xác nhận có nhận diện giới không giống với nam nữ sinh họchoàn thiện hiện có.

PA2:Người đề nghị thay đổi giới tính tự xác định có thừa nhận diện giới không giống với giới tínhsinh học tập hiện, nộp Đơn ý kiến đề xuất đến phòng ban hộ tịch cùng trong thời gian 06tháng mà lại không rút đối kháng thì được biến đổi các sách vở hộ tịch.

2. Fan đề nghị biến hóa giới tính sẽ sử dụngnội ngày tiết tố sinh dục để chuyển đổi giới tính đủ 02 (hai) năm thường xuyên và gồm đề nghịcông nhận là người chuyển đổi giới tính.

3. Người đề nghị biến hóa giới tính vẫn thựchiện ngừng phẫu thuật ngực hoặc phẫu thuật bộ phận sinh dục hoặc thực hiện xongcả phẫu thuật ngực, thành phần sinh dục và có ý kiến đề nghị công thừa nhận là bạn chuyểnđổi giới tính.

4. Người đề xuất chuyểnđổi nam nữ không tiến hành can thiệp y học để đổi khác giới tính trên Bệnhviện ý kiến đề xuất công nhận với có đề nghị công thừa nhận là người biến đổi giới tính.

Điều 18. Điều kiệncông nhận là người chuyển đổi giới tính đối với trường hòa hợp không tiến hành canthiệp y học để thay đổi giới tính

Người đề nghị chuyển đổi giới tính được công nhậnlà người biến hóa giới tính vào trường phù hợp không thực hiện can thiệp y họcđể chuyển đổi giới tính khi thỏa mãn nhu cầu các đk sau đây:

1. Tất cả giới tính sinh học hoàn thiện;

2. Từ đầy đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dânsự đầy đủ;

3. Đã được Hội đồng xácđịnh giới tính xác nhận có nhấn diện giới không giống với giới tính sinh học hoàn thiệnhiện có.

Điều 19. Hồ nước sơ,thủ tục thừa nhận là người biến đổi giới tính

1. Hồ sơ đề nghịcông nhấn là người biến hóa giới tính bao gồm:

a) Đơn ý kiến đề xuất côngnhận là người biến hóa giới tính;

b) sách vở và giấy tờ chứng minhđã tiến hành can thiệp y học để chuyển đổi giới tính so với trường đúng theo quyđịnh tại Khoản 4 Điều 17 hình thức này (trừ ngôi trường hợp bạn đã phẫu thuật nhằm chuyểnđổi giới tính trước ngày Luật này còn có hiệu lực).

2. Giấy tờ thủ tục công nhậnlà người thay đổi giới tính:

a) Người kiến nghị chuyểnđổi giới tính nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo mức sử dụng tại Khoản 1 Điều này mang lại Bệnhviện đã có phép triển khai can thiệp y học để chuyển đổi giới tính hoặc Bệnhviện đã điều động trị nội máu tố sinh dục hoặc cơ sở y tế đã phẫu thuật ngực hoặcphẫu thuật phần tử sinh dục để biến đổi giới tính cho tất cả những người đề nghị (sau đâyviết tắt là bệnh dịch viện).

b) cơ sở y tế tiếpnhận làm hồ sơ của người đề nghị và đánh giá tính vừa lòng lệ của hồ sơ trong thời hạn 03ngày có tác dụng việc.

c) Trường phù hợp ngườiđề nghị biến đổi giới tính công cụ tại Khoản 1 Điều 17 dụng cụ này: dịch việnthành lập Hội đồng xác minh giới tính để khẳng định người đề nghị đổi khác giớitính bao gồm nhận diện giới khác với giới tính sinh học triển khai xong hiện có của mình vàtheo dõi tiếp tục trong thời hạn 06 tháng. Sau 06 tháng, khám đa khoa cấp Giấycông dìm là người thay đổi giới tính cho những người đề nghị trên các đại lý kết luậncủa Hội đồng xác minh giới tính. Trường vừa lòng không cấp chứng từ công thừa nhận là ngườichuyển thay đổi giới tính, bệnh viện phải có văn phiên bản trả lời cho những người đề nghị vànêu rõ lý do.

d) Trường thích hợp ngườiđề nghị biến hóa giới tính cơ chế tại Khoản 2 cùng Khoản 3 Điều 17 dụng cụ này:Bệnh viện căn cứ vào đơn kiến nghị và làm hồ sơ đã thực hiện can thiệp y học để chuyểnđổi giới tính cho người đề nghị để cấp giấy công nhấn là người biến hóa giớitính cho tất cả những người đề nghị vào thời hạn 01 ngày làm cho việc. Trường phù hợp không cấpGiấy công nhận là người đổi khác giới tính, khám đa khoa phải tất cả văn phiên bản trả lờicho người kiến nghị và nêu rõ lý do.

đ) Trường đúng theo ngườiđề nghị chuyển đổi giới tính chế độ tại Khoản 4 Điều 17 dụng cụ này: tức thì saukhi nhận ra hồ sơ vừa lòng lệ của bạn đề nghị, căn bệnh viện triển khai khám kiểm tralại để xác minh người đề xuất đã tiến hành hay chưa thực hiện can thiệp y họcđể chuyển đổi giới tính. Trên cơ sở hiệu quả khám chất vấn lại và xác minh ngườiđề nghị đã tiến hành can thiệp y học tập để biến đổi giới tính, cơ sở y tế cấpGiấy công nhận là người thay đổi giới tính cho người đề nghị trong thời hạn03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả chứng thực người ý kiến đề nghị đã tiến hành canthiệp y học tập để biến đổi giới tính. Trường vừa lòng không cấp thủ tục công thừa nhận là ngườichuyển thay đổi giới tính, cơ sở y tế phải gồm văn bạn dạng trả lời cho tất cả những người đề nghị vànêu rõ lý do.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Ytế quy định cụ thể Mẫu Đơn kiến nghị công dấn và mẫu Giấy công nhận là người chuyểnđổi giới tính hiện tượng tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều này.

Điều 20. Đăng ký kết hộ tịch và biến đổi các sách vở pháplý có liên quan cho người thay đổi giới tính

1. Giấy thừa nhận là người thay đổi giới tính làcăn cứ nhằm người thay đổi giới tính ý kiến đề xuất cơ quan liêu hộ tịch triển khai thay đổigiấy tờ hộ tịch.

2. Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định rõ ràng thẩm quyền,hồ sơ, thủ tục thay đổi giới tính vào các sách vở và giấy tờ hộ tịch cho tất cả những người chuyểnđổi giới tính.

3. Việc đổi khác giấy tờ pháp lý có liên quan thựchiện theo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 21.Lộ trình thực hiện

1. Chậm nhất đến năm 2025, nội dung đào tạo và huấn luyện tâm lývề người thay đổi giới tính được chuyển vào đào tạo và huấn luyện tại những cơ sở giáo dục đào tạo cómã ngành giảng dạy về trung ương lý.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệulực thi hành

Luật này có hiệulực thi hành từ ngày ….. Tháng … năm 202....

Điều 23.Trách nhiệm thi hành

1. Trách nhiệm của cửa hàng khám bệnh,chữa bệnh thực hiện can thiệp y học tập để đổi khác giới tính:

a) ra đời Hội đồng xác định giớitính, xác nhận tâm lý về mong muốn có giới tính khác với giới tính sinh họchoàn thiện cho cá thể yêu cầu chuyển đổi giới tính và phụ trách về nộidung đã chứng thực tâm lý.

b) cấp giấy công nhấn là ngườichuyển đổi giới tính và chịu trách nhiệm về việc cấpGiấy thừa nhận là người biến hóa giới tính do cơ sở bản thân cấp.

c) Bảođảm quyền của người biến đổi giới tính về không kỳ thị, sáng tỏ đối xử, đượcgiữ kín đáo riêng tư và những quyền, tác dụng hợp pháp không giống theo cách thức tại Luậtnày.

2. Tráchnhiệm của cục Y tế:

a) TrìnhChính phủ, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và phát hành theo thẩm quyền văn phiên bản quy phạmpháp luật, cơ chế hỗ trợ về y tế mang lại người biến đổi giới tính;

b) Tổchức thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiệncan thiệp y học để chuyển đổi giới tính trên toàn quốc;

c) Tổ chức, đưa tin khoahọc, đúng đắn các nội dung liên quan đến chuyển đổi giới tính và tín đồ chuyểnđổi giới tính để tránh kỳ thị, sáng tỏ đối xử. Bảo đảm người biến đổi giớitính được tiếp cận với những thông tin, các dịch vụ y tế cân xứng với tình trạngsức khỏe khoắn của mình.

d) có kế hoạch cung ứng đào tạo thành đội ngũ chăm giatâm lý để hỗ trợ tư vấn tâm lý cho cá nhân yêu cầu thay đổi giới tính và triểnkhai các chương trình an toàn tình dục mang đến người đổi khác giới tính.

3. Trách nhiệm của cỗ Tư pháp: Phối hợp với Bộ Ytế và các bộ có liên quan xây dựng văn bạn dạng hướng dẫn về đăng ký chuyển đổi hộ tịchcho người chuyển đổi giới tính và chỉ đạo triển khai thanh tra, khám nghiệm việcthực hiện tại đăng ký đổi khác hộ tịch mang lại người chuyển đổi giới tính.

4. Trọng trách của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, bộ Laođộng, yêu thương binh cùng Xã hội: Phối phù hợp với Bộ Y tế và các bộ có tương quan xâydựng thiết yếu sách bảo đảm người đổi khác giới tính không biến thành kỳ thị, biệt lập đốixử trong học tập, lao động và không bị buộc thôi việc, buộc nghỉ học vì chuyển đổigiới tính.

5. Những Bộ, phòng ban ngang cỗ trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm phối phù hợp với Bộ Y tế vào việc thực hiện quảnlý đơn vị nước về vấn đề biến hóa giới tính.

Điều 24. Quyđịnh chi tiết, lí giải thi hành

Bộ trưởng các Bộ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trongLuật và những biện pháp thi hành.

Xem thêm: Các Cách Làm Sao Để Hết Cận Thị Lực 10/10 Không Cần Mổ, Giảm Cận Cho Con Bằng Cách Nào

Luật này đãđược Quốc hội nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa nước ta khóa XIV, kỳ họp thứ… thông qua ngày … tháng …. Năm 202...