Như bức họa tình ca bên trên lúa Nghe nháng xa tiếng hò vọng đưa Vài thôn thiếu nữ hát chuyển duyên ngày mùa phân tử lúa chín đang nuôi ta ngàn xưa bé nước ròng rồi con nước phệ Anh với em ở cùng một thôn thời gian đã bước đi quen con đường mòn lòng mong ước hai đứa vui duyên tròn Ôi các giọt các giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống đời thường Quê hương em tất cả chín cái sông Như chín nhỏ Rồng tên thường gọi Cửu Long Thuyền ngược xuôi khắp bến Sóc Trăng buộc phải Thơ Đẹp lắm đa số đêm trăng mờ hương thơm lúa ngọt tình quê lai láng Em với anh chẳng cần giàu có Còn yêu quý mãi lũy tre xanh quanh làng làm cho bóng non hát ru câu bình yên Lâu lắm rồi ngóng nhau thương vượt Em có nghe hầu như lời ca ngợi Giọt nước mắt khóc nuốm cho nụ cười Tình yêu thương đó dưng hiến cho hai người


Bạn đang xem: Lời Bài Hát Ngợi Ca Quê Hương Em


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm:

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.