Cảm Âm Mưa trên Cuộc Tình | Tone Đô (C5)

Tone thấp

Verse

Từng hạt mưa, rơi tí tách bóc bên hiên bên nàngdo re fa, fa sol la sol fa vị reLòng thầm mong, một ánh nhìn thấp thoáng hy vọng chờdo re fa, fa sol la do2 re2 do2 laNgười yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em mặc dù biết vẫn luôn luôn hững hờla do2 re2 re2 re2 do2 la, sol fa la la sol la reMặc mang lại anh đêm đêm vẫn mơ, cuộc tình đôi tare fa sol sol sol la sol, fa re fa sol

Giọt bi ai rơi, rơi lặng lẽ trên con phố dàido re fa, fa sol la sol fa vày reMột bản thân anh, lòng se fe với gió đông vềdo re fa, fa sol la do2 re2 do2 laGiờ thôi hết hầu hết ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầula do2 re2 re2 re2 do2 la, sol fa la la sol la reLạnh đôi vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loire fa sol sol sol la sol, fa fa re fa

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi ghi nhớ chăng, bao lời yêu đang nói hôm nàodo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 re2 re2 re2 do2 laTừng trận mưa đôi ta gồm nhau, time thần tiêndo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2Giờ mình anh trên con đường xưa, ngồi lặng lẽ âm thầm ngắm mây dần trôisol la do2 do2 do2 re2 do2, fa sol la la sol re faMặc mang lại thời gian lãnh đạm xô nhau mãi đâufa re2 do2 re2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 do2

Chuyện tình yêu đôi ta rẽ đôi, bao lời yêu vẫn vỗ cánh rồido2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 re2 re2 re2 do2 laThầm cầu mong mỏi cho em hãy quên, mọi kỷ niệm xưado2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2Cuộc tình ta rã như giấc mơ, hình láng cũ mãi trôi về đâysol la do2 do2 do2 re2 do2, fa sol la la sol re faGiờ đã hết bao nhiêu yêu thương thương, đơn độc lối vềla do2 re2 do2 do2 la la, sol sol sol fa

Tone trung

Verse

Từng hạt mưa, rơi tí bóc tách bên hiên bên nàngre mày sol, sol la đê mê la sol re miLòng âm thầm mong, một ánh mắt thấp thoáng muốn chờre mi sol, sol la đắm say re2 mi2 re2 siNgười yêu hỡi trường thọ yêu nàng, em mặc dù biết vẫn luôn hững hờsi re2 mi2 mi2 mi2 re2 si, la sol ham mê si la yêu thích miMặc mang lại anh tối đêm vẫn mơ, cuộc tình song tami sol la la la la mê man la, sol ngươi sol la

Giọt bi đát rơi, rơi âm thầm trên tuyến phố dàire mày sol, sol la si la sol re miMột bản thân anh, lòng se sắt với gió đông vềre ngươi sol, sol la mê mệt re2 mi2 re2 siGiờ thôi hết mọi ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầusi re2 mi2 mi2 mi2 re2 si, la sol đắm đuối si la mê mệt miLạnh đôi vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loimi sol la la la mê mệt la, sol sol ngươi sol

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi ghi nhớ chăng, bao lời yêu sẽ nói hôm nàore2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 siTừng cơn mưa đôi ta gồm nhau, time thần tiênre2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 say đắm re2Giờ bản thân anh trên tuyến phố xưa, ngồi âm thầm lặng lẽ ngắm mây dần trôila mê mệt re2 re2 re2 mi2 re2, sol la tê mê si la ngươi solMặc mang đến thời gian hờ hững xô nhau mãi đâusol mi2 re2 mi2 sol2 la2 sol2 sol2 mi2 re2

Chuyện tình yêu đôi ta rẽ đôi, bao lời yêu sẽ vỗ cánh rồire2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 siThầm cầu mong muốn cho em hãy quên, đầy đủ kỷ niệm xưare2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mê mẩn re2Cuộc tình ta tan như giấc mơ, hình nhẵn cũ mãi trôi về đâyla mê mệt re2 re2 re2 mi2 re2, sol la đắm đuối si la ngươi solGiờ đã không còn bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối vềsi re2 mi2 re2 re2 mê mẩn si, la la la sol

Tone cao

Verse

Từng hạt mưa, rơi tí tách bóc bên hiên bên nàngfa sol sib, sib do2 re2 do2 sib fa solLòng thì thầm mong, một góc nhìn thấp thoáng mong muốn chờfa sol sib, sib do2 re2 fa2 sol2 fa2 re2Người yêu hỡi lâu dài yêu nàng, em mặc dù biết vẫn luôn luôn hững hờre2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2, do2 sib re2 re2 do2 re2 solMặc mang lại anh đêm đêm vẫn mơ, cuộc tình đôi tasol sib do2 do2 do2 re2 do2, sib sol sib do2

Giọt bi quan rơi, rơi lặng lẽ âm thầm trên tuyến đường dàifa sol sib, sib do2 re2 do2 sib fa solMột bản thân anh, lòng se sắt với gió đông vềfa sol sib, sib do2 re2 fa2 sol2 fa2 re2Giờ thôi hết gần như ước mơ dài, mưa còn rơi rớt bên trên nỗi sầure2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2, do2 sib re2 re2 do2 re2 solLạnh song vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loisol sib do2 do2 do2 re2 do2, sib sib sol sib

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi lưu giữ chăng, bao lời yêu đang nói hôm nàofa2 sol2 sib sib sib do3 sib, sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2Từng trận mưa đôi ta bao gồm nhau, time thần tiênfa2 sol2 sib2 sib2 sib2 do3 sib2, sol2 fa2 re2 fa2Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi âm thầm lặng lẽ ngắm mây dần dần trôido2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, sib do2 re2 re2 do2 sol sibMặc mang đến thời gian lạnh lùng xô nhau mãi đâusib sol2 fa2 sol2 sib2 do3 sib2 sib2 sol2 fa2

Chuyện tình yêu song ta rẽ đôi, bao lời yêu đang vỗ cánh rồifa2 sol2 sib sib sib do3 sib, sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2Thầm cầu hy vọng cho em hãy quên, các kỷ niệm xưafa2 sol2 sib2 sib2 sib2 do3 sib2, sol2 fa2 re2 fa2Cuộc tình ta chảy như giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâydo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, sib do2 re2 re2 do2 sol sibGiờ đã không còn bao nhiêu yêu thương thương, cô đơn lối vềre2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 re2, do2 do2 do2 sib

Top 10 cảm music hoa được search kiếm các nhất T1/2022 cùng với cảm âm mưa trên cuộc tình nhưng Sáo Trúc Hoa Long vừa phân chia sẻ, chúc chúng ta yêu sáo tập dượt thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” trường hợp thấy cảm âm share là tốt, còn không hãy coment cho công ty chúng tôi biết bên dưới phần phản hồi nhé!