Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ tiến hành lần lượt triển khai bắt đầu ở lớp 1, 6 cùng lớp 10 từ năm học 2016-2017. Đến năm học tập 2021-2022, các lớp cuối cấp đều triển khai chương trình cùng sách giáo khoa mới.

Bạn đang xem: Cải cách sách giáo khoa năm 2015


Đây là lộ trình được nêu rõ trong dự thảo tiên tiến nhất của Đề án thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục đào tạo phổ thông sau năm 2015. Phiên bản dự thảo vừa được công bố tại họp báo hội nghị tham vấn chuyên viên về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục đào tạo phổ thông sau năm 2015 do Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức triển khai sáng8/3, trên Hà Nội.
*

Cũng theo dự thảo này, việc vận dụng chương trình, sách giáo khoa new chỉ được triển khai ở phần nhiều trường đã gồm đủ đk về giáo viên, cán bộ quản lý, cửa hàng vật chất và trang thứ giáo dục. đông đảo trường không đủ điều kiện phải nhanh chóng bổ sung cập nhật để bao gồm đủ điều kiện áp dụng chương trình mới.

Xem thêm: Thảo Quả Ngâm Rượu Có Tác Dụng Gì, Dùng Làm Gì


Việc tổ chức triển khai đề án chia làm hai giai đoạn: Từ năm trước đến mon 6/2016 và từ thời điểm tháng 7/2016 mang lại 2022.Cụ thể, giai đoạn từ thời điểm năm 2014 đến năm 2016 sẽ hoàn thành nghiên cứu cơ sở khoa học tập về thay đổi chương trình, sách giáo khoa, dứt việc desgin chương trình tổng thể và công tác môn học thử nghiệm. Cũng trong quy trình tiến độ này, việc biên soạn, thẩm định, phát hành danh mục thiết bị dạy dỗ học buổi tối thiểu, tư liệu bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ làm chủ về test nghiệm chương trình sách giáo khoa lớp 1, 6 cùng lớp 10 sẽ tiến hành thực hiện.Sang quy trình tiến độ hai, từ thời điểm tháng 7/2016 sẽ xong xuôi việc biên soạn sách giáo khoa test nghiệm những môn của những lớp học tập còn lại, tất cả lớp 2, 3, 4, 5 8, 9, 11 và 12.Việc demo nghiệm vẫn theo bề ngoài cuốn chiếu theo cấp học, bắt đầu thử nghiệm bên cạnh đó từ các lớp đầu cung cấp (lớp 1, 6, 10) của tất cả ba cấp học.Mẫu thí nghiệm được thực hiện bằng cách chọn từng vùng gớm tế, làng mạc hội lựa chọn một số tỉnh thành đại diện, ngơi nghỉ mỗi tỉnh lựa chọn một số trường đầy đủ điều kiện đại diện thay mặt cho những vùng thành thị, nông thôn, đồng bằng, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng trở ngại tham gia. Dự kiến bài toán thử nghiệm sẽ diễn ra ở khoảng chừng 2% số trường bên trên cả nước.Đến năm 2022 sẽ xong xuôi việc chỉnh sửa, trả thiện, ban hành chương trình, sách giáo khoa mới.Như vậy, so với bản dự thảo lần trước, lần này Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo đã giới thiệu được mốc thời gian ví dụ cho việc bắt đầu triển khai thực nghiệm là năm 2016 và thời gian ngừng thử nghiệm là năm 2022.Định hướng phổ biến của đề án vẫn là phát triển năng lực học sinh, vừa bảo vệ tính thống duy nhất trong toàn quốc, vừa tương xứng đặc thù của mỗi địa phương, cải cách và phát triển phẩm chất và năng lực người học, bảo đảm hài hoà giữa dạy chữ, dạy bạn và tiếp cận nghề nghiệp.Hiện Bộ giáo dục và Đào sinh sản vẫn đang liên tiếp lấy ý kiến dư luận nhằm hoàn thiện trước lúc trình Quốc hội.