lucdia2.vn tích lũy thông tin của người tiêu dùng gửi cho việc đó tôi. Shop chúng tôi cũng thu thập thông tin trải qua những trang người tiêu dùng truy cập, tin tức được cung ứng thông qua việc khảo sát và đăng ký, API. Những tin tức này có thể chứa dữ liệu cá nhân của chúng ta bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, vv... Lucdia2.vn khẳng định bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Shop chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá thể mà không có sự có thể chấp nhận được bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một vài thông tin tích lũy từ các bạn và về chúng ta được sẽ được sử dụng để cung cấp việc cung ứng dịch vụ của cửa hàng chúng tôi với bạn. Hồ hết thông tin chúng tôi thu thập ko được chia sẻ với bạn, chào bán hoặc cho thuê, nước ngoài trừ một vài trường thích hợp sau đây:

lucdia2.vn có thể share thông tin cá nhân để khảo sát hoặc ngăn chặn các hoạt động bất đúng theo pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các tác hại sự bình an tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu ước của điều khoản pháp.
lucdia2.vn hợp tác với những công ty khác đại diện công ty chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải share thông tin của bạn với họ để cung ứng các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Lucdia2.vn cũng có thể có thể chia sẻ thông tin của doanh nghiệp để cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng ta yêu cầu hoặc khi cửa hàng chúng tôi có được sự chất nhận được của bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu công ty chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường thích hợp này, cửa hàng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng e-mail hoặc bằng phương pháp thông báo trông rất nổi bật trên trang web của shop chúng tôi trước khi tin tức về chúng ta được bàn giao và trở thành đối tượng người dùng của một cơ chế Bảo mật khác.
Bảng bắt tắt này được cung cấp cho bạn vì công dụng của chúng ta và không ràng buộc pháp lý. Xin sung sướng đọc Điều khoản một cách toàn diện để vậy rõ.